20 de juny de 2011

VÍCTOR TORRESEns ha deixat Víctor Torres. En el meu record les seues emocionades paraules el març passat a la seu de Foment Republicà de Sants, al mateix lloc on feia 80 anys s'havia constituit ERC


"CANÇÓ A MAHALTA

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.

No podem acostar les nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.

En els meandres, grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau

i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga,
de la font a la mar —la nostra pàtria antiga—."

Març 1937. Màrius Torres