23 de desembre de 2006

PEROT DE VILANOVA

El llibre ha estat editat per l’Ajuntament de Flix i conté la transcripció íntegra de les memòries d’aquest singular personatge que visqué a la segona meitat del segle XVI, i que comprèn un seguit d’esdeveniments transcorreguts entre els anys 1551 i 1573. Perot de Vilanova fou doctor en lleis i diputat pel braç militar a les corts catalanes. Tal com es reflecteix a les memòries, la seua vida transcorregué entre Barcelona, Lleida i Flix. Tot i que no es coneix quin va ser el seu lloc de naixement, Perot de Vilanova va pertànyer a una nissaga familiar que va tenir durant molts anys un gran ascendent i influència a Flix, on molts dels seus membres van arribar a assolir el càrrec de batlle. L’original del manuscrit de les memòries es troba a la Biblioteca de Catalunya, i fou transcrit per Antoni Simón i Tarrés, catedràtic d’Història Moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona, qui al mateix temps s’ha encarregat de redactar un estudi introductori del llibre. Aquest volum es completa amb una cronologia sobre la presència de la família Vilanova a Flix, escrita per l’historiador i actual batlle de Flix, Pere Muñoz Hernández.

Les memòries de Perot de Vilanova ja van ser publicades l’any 1991, formant part del llibre Cavallers i ciutadans a la Catalunya del cinc-cents, editat per Curial Edicions Catalanes, i que estigué a cura d’Antoni Simón. El fet de què aquestes memòries aportin dades sobre esdeveniments i altres aspectes sobre un període històric poc conegut a Flix, va estar el motiu de què es dugués a terme la iniciativa de publicar-les per separat en un volum exclusiu.

Cap comentari: