24 de febrer de 2010

TARRAGONA - CEL ÚNIC EUROPEU


Pel que es refereix als acords del dia d'avui del Senat serà la llarga discusió i aprovació del Projecte de Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntaria de l'embaràs la que tindrà més notorietat mediàtica. Altrament, i per la meua part i en nom de l'Entesa, he participat al plenari en dues mocions, la presentada pel grup socialista anomenada "cielo único europeo" i la consensuda por tots els grups de suport per part del Senat a la candidatura de la ciutat de Tarragona als Jocs Mediterranis 2017.