1 de gener de 2009

EFEMÈRIDES MEDIEVALS FLIXANQUES (2009)

1109. Als documents apareix els topònim referents a Flix: Uqlay^s, Iflî^s i Uflay^s. “Els riberencs intercanvien senyals amb torxes en un tram de cent milles i fan el mateix des de la fortalesa de Uqlay^s (Flix) fins a la ciutat de Tortosa, que es troba a la seva riba” (1)
1159. Ramon Berenguer IV donà una carta de seguretat als sarraïns: “ad omnes sarracenos qui habitarent in riberia de Ibere veidelicet illos de Ascho et de Flix et de Mora et de Caxia et de Maçalepha et de Castello et illos de Teviça similiter” (2)
1169. 1 de desembre. Documentada compra realitzada per Guillem Berard. Bernard de Vic i la seva muller Ermengardis venien als frares de Tortosa, pel preu de 18 morabatins, un camp que tenien a la dreta de l’Ebre al lloc dit Benigell (“Benigallis”), terme situat segurament entre Flix i Bovera. (3)
1359. Cens corts de Cervera: Riba-roja 17 focs, Ascó 45, Torre den Espanyol 8, Bovera 28, Maials 89, la Granadella 153, ... Flix en comptava 103, el Mas de Flix 8 i la Palma d’Ebre 62..
1399. 7 de juny. Escriptura de venda del castell i termes de Flix per la Ciutat de Barcelona. En el memorial previ a la formalització del contracte de venda de la Baronia a la ciutat de Barcelona es fa referència entre d’altres a dues barques, la de “sirga”, de molt gran passatge i una altra barca anomenada Juffa. “la barca de pas... e ab lo dret dita barca appellada de juffa versus Ylerde, ab tots vexells e altres arreus” (4)
1449. 23 de juny. A Tortosa no era ben vista la construcció de nous ports fluvials. Guillem Ramon de Montcada s’ocupava del “perjuhí que la ciutat de Tortosa fan et han fet Miquinença, a Flix et a molts lochs situats en Ribera d’Ebre”, i reclamava per això als diputats d’Aragó.. (5)

1. BRAMON, D. El mundo en el siglo XII. El tratado de al-Zuhrî. Ed Ausa. Barcelona 1991, p.145.
2. BIARNÉS, Carmel. Annex 1. Els antecedents històrics..In La Ribera d’Ebre, transformacions socio-econòmiques i perspectives de futur. Caixa Catalunya. Barcelona, 1989. p. 334-335.
3. Segurament es refereix al terme actual dels Bingalis. Aquesta notícia la facilita Laureà Pagarolas a La Comanda del Temple a Tortosa: primer període (1148-1212). Dertosa, 1984, p. 94.
4. SERRANO DAURA, Josep. Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova..., p 567.
5.CARRERAS CANDI, F. La navegació al riu Ebre. p. 147

Retall del mapa "Marca Hispànica, sive limes hispanicus" de Pèire de Marca (Gan 1594-París 1662)