30 de juliol de 2020

Flix 1870


Fa 150 anys  Flix tenia 2.172 habitants. L'alcalde era Jaume Mestres Larrosa, partidari del general Joan Prim.
El bisbe de Tortosa, Benet Vilamitjana i Vilà, catòlic integrista molt proper al carlisme, impulsà un moviment destinat a exigir la Unidad Católica de España organitzant una recollida de signatures a la diòcesis: A Flix signaren  1.350 persones, el 62,20 per cent de la població.
Antonia Lopez Girón és nomenada mestra a Flix ( ho serà  fins la seua mort l'any 1901)
15 de juny. Projecte de carretera "de tercer orden" entre Lleida - Flix - Reus (El Tarraconense, 13/05/1870)
28 de juliol. Tot i que  encara no s'havia iniciat al III guerra carlina (1872-1876), segons el diari El Imparcial prop de Flix també hi havia una partida carlina de 13 homes armats de fusells i trabucs. El seu uniforme era compost de brusa, pantalons i boina blava.
“En un suplemento que publicó ayer El Imparcial, leémos lo siguiente: EI Gobierno há recibido hoy noticias de las autoridades militares de Zaragoza, en que se le anuncia haber aparecido el dia 24 una partida de 13 hombres, armados con fúsiles y trabucos en los alrededores de Flix, y ayer otra de 20 hombres entre Tivissa y Ginéstár, al mando de un individuo llamado José Pallares, por sobrenombre «El Sans.» Ambas partidas parecen proceder del Priorato, y se dirigen aparentemente al Maestrazgo por el punto llamado Ascó.
Llevan una especie de uniforme, compuesto de blusa y pantalones y boinas azules, y se dicen partidarios de Carlos VII; pero en realidad no puede considerárseles más qué como malhechores ó  latro-facciosos, pues su, primera hazaña ha sido cometer algunas tropelías” (1)    
Sobre el turó més elevat del meandre, i sota la direcció del Cap Toñina, es construí el castell nou amb l'objectiu de controlar el pas de barca de “dalt” i  les comunicacions terrestres i marítimes.
23 d’agost. Es suprimí l’administració de venda de “Sal” a Flix per haver-se acabat les existències.
15 d’octubre. L'alcalde constitucional de Flix, Jaime Mestres, publica els tres districtes amb els corresponents col·legis electorals per a les eleccions provincials i municipals. Gràcies a aquest decret tenim la relació de carrers i places del nomenclàtor urbà.         
16 de novembre. Amadeu de Savoia és nomenat rei constitucional (el seu mentor, el general Prim havia estat assassinat la nit abans de la seua arribada a Madrid). L'ajuntament de Flix que estava en mans de partidaris de Prim envià un telegrama de felicitació per l'elecció d'Amadeu I com a rei d'Espanya: "felicitando á las Cortes y al Gobierno por la elección de monarca"  (2)   
1 de desembre: Flix es solidaritzà amb una recol·lecta de 184 rals amb els pobres de Barcelona.(3)      
24 de desembre. Salvador Galcerá Algueró nomenat jutge municipal i el propietari local Magín Pujol Miró fiscal municipal.
Aquest any quedà en desús el vell cementiri situat al costat de l’església.


     (1)La Discusión. 28 de juliol de 1870.
     (2)La Iberia, 7 desembre de 1870.
     (3)Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Nº 198 - 1870 .