30 de juny del 2007

LA PRIMAVERA I L' ORFEÓ DE FLIX

Anit al vespre amb un concert de l'Orfeó de Flix es tancà el cicle de concerts de la 18a PRIMAVERA MUSICAL organitzat des de la regidoria de cultura de l'ajuntament de Flix. Al llarg de tres mesos els amants de la música han tingut l'ocasió de participar a 11 concerts, amb un ampli ventall que ha anat des del jazz a l'òpera Bastià i Bastiana passant per les caramelles, cobles, grups de flautes, petits cantaires, cors o el cantautor Jesús Fuster... Ahir l'Orfeó sota la direcció d'Alfons Guiu ens oferí un original concert distribuït en tres blocs: Cançons andaluses amb lletres de Garcia Lorca, Indianas de Carlos Guastavino i Cançons tradicionals catalanes (els tres tambors, la filla del marxant, les tres ninetes, el bon caçador...). L'originalitat del concert fou la lectura previa de la poesia per part de Josep Ma Barbero, així com l'acompanyament al piano d'Ada Gasca.

28 de juny del 2007

FLIX: NOU CARTIPÀS MUNICIPAL

Avui hem fet sessió plenària extraordinària del nou ajuntament de Flix on ha quedat fixat entre d'altres el nou cartipàs municipal, donant compte del decret d'alcaldia del passat 16 de juny:
"PRIMER.- L’Ajuntament de Flix, s’organitza política i funcionalment en Àrees d’actuació, que es defineixen en funció d’àmbits concrets d’actuació tant a nivell intern com extern, i, que agrupen i coordinen els diferents títols competencials dels quals és titular l’Ajuntament, en virtut de la legislació de règim local i de la legislació sectorial, amb la finalitat de garantir el necessari impuls unitari i coordinació de l’acció de govern.
SEGON.- Les Àrees d’actuació que s’estableixen són les següents,
a) Àrea de Serveis a les persones, encarregada de l’impuls de les actuacions relacionades amb els següents àmbits competencials, cultura, benestar social, gent gran i immigració, participació ciutadana, festes i tradicions, joventut, educació, dona, esports, etc..
b) Àrea de promoció econòmica, encarregada de l’impuls de les actuacions relacionades amb els següents àmbits competencials, promoció econòmica, indústria, agricultura, empreses, comerç, turisme, etc..
c) Àrea de Serveis al municipi encarregada de l’impuls de les actuacions relacionades amb els següents àmbits competencials, governació, via pública, mobilitat, protecció civil, urbanisme, obres, patrimoni històric, parcs i jardins, gestió pressupostària, hisenda, règim interior, personal, administració municipal, medi ambient, recollida de residus, patrimoni natural, aigua potable i sanejament, neteja viària, enllumenat, xarxes d’aigua i clavegueram, barca, camins transport urbà, ermita i cementiri, Brigada municipal, etc..
TERCER.- En les Àrees d’actuació que s’assenyalen en el punt anterior, s’integren les següents regidories,
a) Àrea de Serveis a les persones:
- Regidoria de Cultura i Acció Social, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la cultura, les relacions amb les entitats culturals del municipi, el benestar social, la gent gran i la immigració, les relacions amb l’OACLF, la participació ciutadana, etc..
- Regidoria de Festes i Tradicions, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb les fetes majors i altres festes tradicionals del municipi, etc..
- Regidoria de la Dona i la Joventut, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb les polítiques de dones i polítiques de joventut, el niu d’activitats, firaparc, etc..
- Regidoria d’Educació, encarregada dels àmbits competencials relacionals amb l’ensenyament i l’educació, i les relacions amb els Organismes Autònoms Locals d’Escola de Música i Escola Bressol.
- Regidoria d’Esports, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la promoció de l’esport, la gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, la col·laboració amb les entitats esportives del municipi, etc..
b) Àrea de Promoció Econòmica:
- Regidoria de Promoció econòmica, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb el turisme, el comerç, l’agricultura, l’empresa, l’indústria, la promoció econòmica del municipi, i la SAM Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques.
c) Àrea de serveis al municipi.
- Regidoria d’Obres i Urbanisme, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb el planejament i ordenació urbanística, gestió urbanística i disciplina urbanística, obres municipals, la protecció del patrimoni històric, els parcs i jardins, enllumenat públic, etc..
- Regidoria de Serveis Públics, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb les xarxes d’aigua i clavegueram, barca, camins municipals, transport públic de viatgers, ermita, cementiri, Brigada Municipal d’obres, etc..
- Regidoria de Medi Ambient, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la gestió de residus, recollida selectiva, sanejament, aigua potable, neteja viària, patrimoni natural, etc..
- Regidoria de Governació i Mobilitat, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb Guardia Municipal, seguretat ciutadana, mobilitat, via pública etc..
- Regidoria de Hisenda i Règim Intern, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb Pressupostos, Hisenda, Recursos Humans, Règim Interior, Patrimoni, Administració, etc..
- Regidoria de protecció civil, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la protecció civil, els plans d’emergència municipals, etc..
QUART.- Nomenar com a Coordinadors de les Àrees d’actuació que s’esmenten en el punt segon del present Decret, amb la funció d’impulsar i coordinar les diferents regidories adscrites, els següents regidors:
a) Àrea de Serveis a les persones, Sr. Ramon Sabaté i Arqué. (PSC)
b) Àrea de Promoció Econòmica: Sr. Oscar Bosch i Pujol. (PSC)
c) Àrea de Serveis al municipi: Jaume Masip i Llop. (ERC)
CINQUÈ.- Nomenar com a Regidors titulars de les Regidories assenyalades en l’apartat tercer del present Decret, els següents Regidors,
a) Àrea de Serveis a les Persones.
- Regidora de Cultura i Acció Social, Sra. Carolina Rofes Cases. (ERC)
- Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon Sabaté i Arqué. (PSC)
- Regidora d’Educació: Sra. Montserrat Canals i Aliaga. (CIU)
- Regidora de la Dona i Joventut, Sra. Neus Guiu i Cervelló. (ERC)
- Regidor d’Esports: Sr. Ferran Albiac i Viñolas. (PSC)
b) Àrea de promoció Econòmica
- Regidor de Promoció Econòmica: Sr. Oscar Bosch i Pujol. (PSC)
c) Àrea de serveis al municipi.
- Regidor d’Obres i Urbanisme: Sr. Jaume Masip i Llop. (ERC)
- Regidor de Serveis Públics: Sr. Joan Josep Mauri i Hierro. (PSC)
- Regidor de Medi Ambient: Sr. Ferran Albiac i Viñolas. (PSC)
- Regidor de Governació i Mobilitat: Sra. Rita Costa i Puey. (PSC)
- Regidor d’Hisenda i Règim Intern, Sr. Joan Manuel Treig i Sánchez. (ERC)
- Regidora de Protecció Civil: Sra. Montserrat Canals i Aliaga"(CIU).

27 de juny del 2007

MOSSOS D'ESQUADRA I COMISSARIA

El passat dia 21 de juny representants de l'ajuntament de Flix es varen desplaçar a l'Escola de Policia de Mollet del Vallès a l'acte de fi de curs i lliurament de diplomes. Era la promoció 20a i un total de 1261 Mossos i 424 policies municipals participaren a l'acte, un 30 per cent dones. Presidí l'acte el president José Montilla, i els conseller Joan Saura. El fet d'haver participat a l'acte l'ajuntament és per reconèixer que comptem a partir d'ara amb 8 Mossos fills del poble.

Amb aquesta nova promoció tot apunta que el desplegament proper dels Mossos d'esquadra a les Terres de l'Ebre serà aviat un fet. Un fet, però, que en el cas de Flix planteja inquietut i preocupació. Preocupació per la manca a hores d'ara d'ubicació d'una comissaria dels Mossos al nostre poble, preocupació per l'assistència més propera al ciutadà, tal com estem acostumats des de fa anys per la vigilància i assistència que fins ara hem tingut, preocupació en quant el poble de Flix té gairebé tots els plans d'emergència que hi pugui haver: PENTA (nuclear), PLASEQTEBRE (químic), INUNCAT (riu), i darrerament com a més novedós el pla d'emergència que està a punt de ser aprovat dels treballs de retirada dels residus de l'embassament. A més de ser la porta d'entrada i cruïlla des de les diferents demarcacions, Terres de l'Ebre, Camp de Taragona i de Lleida. Des de l'ajuntament és una reivindicació més que justificada i seria just que tingués el seu reconeixement.

26 de juny del 2007

LA RIBERA D'EBRE, LA MILLOR

"La Ribera d'Ebre, la millor", així de clar i contundent era el títol de la informació del dossier del diari el Punt en parlar de la gestió dels residus municipals al Camp i a l'Ebre. A més de dir en lletres grosses que Reus (32%) recicla el doble que Tarragona (12,5%), el diari facilitava xifres de la generació dels residus municipals i la recollida selectiva. Xifres on la Ribera d'Ebre és la comarca que de molt encapçala els registres més òptims en relació a la resta de comarques, amb un percentatge de la recollida selectiva dels residus municipals del 53,89 per cent, dada molt superior a la mitjana catalana, que és el 25 per cent. No entraré a fer les valoracions tècniques o polítiques que es poden fer al respecte, tan sols voldria retre el meu reconeixement a la tasca de sensibilització que s'ha fet des del Consorci de Residus de la Ribera, Terra Alta i el Priorat, un reconeixement extensiu als ajuntaments pioners riberencs de la recollida de la matèria orgànica, com són Miravet, Garcia, Rasquera o la Torre de l'Espanyol, qui amb el seu saber fer, han registrat percentatges de recollida més propis dels llibres de teoria del l'Agència de Residus de Catalunya.

25 de juny del 2007

EL CEF AL KARAKORUM

El Centre Excursionista de Flix, una de les entitats amb més prestigi en el món del montanyisme, ha emprés una nova una expedició amb el seu president Alex Estela al davant, aquest cop a la serralada del Karakorum (Pakistan),. L'objectiu és fer una paret de 1.300 metres de l'espectacular cim Shipton Spire, obrint una nova ruta. Gràcies a les noves tecnologies podrem seguir la seva aventura, mitjançant un blog creat per l'ocasió: PAKISTAN 07.
L'Àlex i els seus companys Toni Garcia i David Gensana tenen previst començar l'ascens la primera setmana de juliol, i estar "uns vint dies penjats a la paret, per al que abans tenim que preparar el menjar i el material necessari, entre el qual hi ha unes hamaques per tal de poder dormir". Ell i la resta d'escaladors esperen no trobar complicacions: "si el temps acompanya, no han de sorgir dificultats; en principi, és una època en la que hi ha bonança". Des de la distància, dos mots: Molta Sort!!!

21 de juny del 2007

1508: UN FLIXANCO BATLLE DE TORTOSA

Fa gairebé 500 anys, l'any 1508, que un flixanco fou nomenat batlle de Tortosa. Aquest apunt val la pena recordar-ho en uns moments en que els nomenaments i la presa de possessions dels càrrecs municipals són noticia arreu del país. En concret fou el jove de Flix Tomás de Vilanova, fill de Pere, qui havent establert capítols matrimonials amb Angela Ferrer de Busquets, filla d'un important mercader de Falset, havia fixat la seua residència a les primeries del segle XVI a Tortosa. Un aspecte que té el seu interés es la manera com eren elegits els càrrecs municipals. A Flix concretament es feia pel sistema de la insaculació amb bosses dels càrrecs de Jurats, Consells i Mostassaf (encarregat de revisar els pesos i mesures així com de la vigilància del mercat). Així aquest any 1508 fou nomenat batlle en Guillem de Castellbell:
"...ensecularen la vila de Flix: ço es, jurats, prohomens del concell e mostasaf en aquesta manera: que scrits los noms dels habitants en la dita vila abils y suficients per esser jurats, segons e comunicats entre ells dits consellers sobre la abilitas, lur concorda, solamentt meteren en sengles lenques de pergamin los nom de les persones dispostes per esser jurats ne cap, e segons quiscu de aquells en un redoli de cera foren posats en dues bosses. Ço es, la una de jurats en cap, e laltre de segons e son los noms dels dits inseculats per a jurats en cap los següents..."
Els Castellbell de Flix és un dels llinatges de la Vegueria citats per Cristòfor Despuig als seus "Col.loquis de la Insigne ciutat de Tortosa". Residien a Flix i tenien casa a Tortosa. El donzell Gaspar de Castellbell es casà amb Magdalena, de la coneguda familia Oliver de Boteller. Família que bastí un palauet que avui és la seu del departament de cultura i lloc des d'on dirigeix el departament un altre flixanco Xavier Vega i Castellví.

(Fotografia Festa del Renaixement de Tortosa publicada al bloc de la Marfanta)

20 de juny del 2007

FLIX I EL CCOOTERO

"Solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio", amb aquesta psicoanalítica reflexió de Simund Freud la direcció d'ERCROS al seu butlletí intern 57 dóna a conéixer la informació corporativa. Informació sobre un ampli pla estratègic per a millorar l'eficiència de la companyia. Per la seva banda, el món dels blocaires ha arribat al sindicalisme del segle XXI com una nova eina d'informació. En concret EL CCOOTERO, amb connotacions tropicals, i segurament freudianes, és un blog de recent creació publicat per la Sección Sindical Intercentros de fiteqa - CCOO a ERCROS. Am una informació que cal conéixer ja que facililita informació sindical de l'estat de la qüestió a Flix, Aranjuez, Vilaseca 2, Montsó, Almussafes i Sabinyànigo. Amb un comunicat de la UGT i de CCOO del grup Ercros sobre el Pla de Millora i Eficiència presentat per l'empresa.

18 de juny del 2007

AMB TOÑO, SISÈ LLOC PER A CATALUNYA

La selecció catalana de Futbol Sala ha finalitzat en sisena posició de la primera Copa del Món després de superar Israel per 7-5. El partit contra Israel ha estat el més igualat, el porter de la selecció Toño Moreno ha estat un dels protagonistes i ha evitat ocasions molt clares. Des de la distància on s'ha celebrat el campionat, extrem més oriental de Rússia, des de la distància en que els mitjans catalans, i no cal dir que espanyols, han donat la informació del campionat del món, algú hauria de denunciar l'oblit que la Catalunya Nació ha mantingut amb un fet tan important per l'esport català. Un esdeveniment internacional que malauradament ha tingut més informació periodística, no tant per la vessant esportiva, com hauria d'hagut d'ésser en un país normal, com per les intolerants reaccions de certs mitjans de comunicació i d'alguns dels seus diplomàtics i polítics... Amb tot i malgrat tot, des de Flix, vull afegir-me a l'èxit nacional que la nostra selecció de futbol sala i alhora vull manifestar l'orgull de ser veí de l'esportista flixanco del moment, en Toño, el porter de la meua selecció nacional de Catalunya.

16 de juny del 2007

16 DE JUNY: NOU AJUNTAMENT

Dia especial: la data del 16 de juny significa la renovació de tots els consistoris i l'elecció dels respectius alcaldes. Demà la premsa donarà la informació periodística, és de suposar que totes les combinacions possibles s'hauran produït. Pel que es refereix a Flix en el data d'avui, un fet a destacar: per primer cop des de la recuperació de la democràcia municipal l'any 1979 l'alcalde ha estat escollit per unanimitat. Ha estat un matí de discursos, per la meva part, del que he llegit en la presa de possessió, insereixo al bloc la part final del mateix:
"...Si féssim un símil esportiu, l’ajuntament amb els resultats de les eleccions municipals del passat 27 de maig, s’ha configurat amb un equip amb onze jugadors, de característiques diferents, de sensibilitats diferents, de tres partits polítics diferents, amb un equilibri de jugadors de dos d’aquests partits polítics, amb set jugadors-regidors que es mantenen de la passada temporada, amb quatre noves cares, que esperem s’integrin, i que estic segur aportaran coses noves a l’estil de joc de l’equip. Amb l’acord de compartir la responsabilitat de capità de l’equip, és a dir, l’alcaldia, en dos períodes de dos anys. I a partir d’avui hem de començar a jugar una temporada que durarà quatre anys, si els onze estem disposats a jugar podrem jugar en un camp gran, i tindrem, estic segur bons resultats.
Com diu el poeta:
- Visc en un poble petit,en un país petit i, tanmateix, vull que quedi ben clar que això que escric ho escric per a tothom.
Amigues i amics: Tenim per davant el repte de dirigir políticament el nostre poble durant el propers anys. Un repte engrescador. La il·lusió i l’estima que tenim pel nostre poble i per la seva gent, el suport que ens ha manifestat el nostre poble ens ho demana, a partir d’ara mateix, treball, treball i més treball, pel futur del nostre poble, pel futur del nostre país".

15 de juny del 2007

PACTE GOVERN ENTESA DE FLIX

Donada la seva importància aquesta entrada al bloc dóna a conèixer l'acord de govern d'Entesa, signat aquest matí pels representants dels grups polítics presents al consistori de Flix: PSC,ERC i CIU:

"Aquest pacte es fonamenta en els següents punts bàsics d’acord:
1. Aprofundir en la promoció econòmica local engegada en la darrera legislatura, amb el Centre d’Empreses com a eix vertebrador de la diversificació i dinamització econòmica.2. Treballar conjuntament amb les administracions superiors per facilitar i impulsar els grans projectes de futur que el poble de Flix requereix: Neteja dels residus de l’embassament, recuperació mediambiental del meandre, polígon industrial dels Aubals, instal·lació de noves empreses, així com els actuals actius industrials.3. Promoure la participació de la ciutadania en la gestió del municipi, cercant la complicitat i la col·laboració de les institucions, les associacions i els empresaris locals.4. Defensar i promoure els actius mediambientals, culturals i històrics del municipi, en especial tot el que afecta al riu i el nostre patrimoni.5. Fomentar l’estalvi d’aigua i energia, d’acord amb el Pla Director de l’Aigua que s’està redactant, continuant amb la millora de l’enllumenat d’acord amb les mesures de contaminació llumínica i eficiència energètica.6. Prioritzar l’esport de base, la col·laboració amb les entitats esportives i la millora dels equipaments esportius del municipi, amb la creació d’un organisme municipal de gestió de l’esport.7. Millorar la neteja viària promovent alhora una campanya de conscienciació ciutadana de civisme.8. Prioritzar les polítiques d’atenció a les persones, tenint especial cura dels col·lectius de les més desateses i amb major risc d’exclusió social.9. Impulsar mesures socials i urbanístiques per a continuar la rehabilitació del nostre nucli històric.10. Enfortir la col·laboració amb els municipis veïns, impulsant l’Agrupació de Municipis de la Ribera Nord, tot implicant el Consell Comarcal de la Ribera en aquesta tasca."

13 de juny del 2007

FLIPARIESAvui s'ha començat a repartir per l'IES Flix la revista del centre FLIPARIES nº 13, amb una portada amb contingut simbòlic i el títol MEDIACIÓ. 56 pàgines de contingut divers al voltant de l'activitat duta a terme els darrers mesos per i per a l'alumnat de l'Institut de Flix. Entrevistes, relació de tallers, conferències i excursions realitzats al llarg del curs que estem a punt de finalitzar, el projecte Comenius Spirit, com un programa per compartir, la Setmana Cultural, les activitats de l'AMPA, l'aula d'acollida, reportatges de viatges com el realitzat a Toulouse, tires còmiques...

12 de juny del 2007

AMB TOÑO,CATALUNYA 5- ESPAÑA 3

José Antonio "Toño" Moreno Nadal és l'esportista flixanco del moment. Porter de la selecció catalana de Futbol-sala. Selecció que per primer cop en un torneig internacional s'ha enfrontat a la selecció espanyola, a la I Copa del món de FUTSAL a Rússia (a Jakutsk, capital de la República russa de Iacútia). Partit en que ha jugat Toño bona part del mateix i on s'ha imposat Catalunya per 5 a 3 a Espanya. Si fa dos anys l'esport flixanco va estar d'enhorabona per tenir a Victor Agramunt i Abraham Bagés com a titulars de la selecció campiona del món B a Macao en l'especialitat d'hoquei damunt patins, enguany l'esport té la satisfacció de comptar amb el nostre protagonista. José Antonio: felicitats i molta sort !!!
(Retall del diari Avui del 12 de juny)

11 de juny del 2007

GOVERN D'ENTESA A FLIX

Tot pensant en Flix: Finalment avui hem donat a conèixer la configuració política del proper govern municipal a l'Ajuntament de Flix. Finalment després d'analitzar totes les possibles i legítimes formes en que es podia afrontar el futur del poble, hem optat d'una manera raonada a la fòrmula del govern d'ENTESA. Amb l'ampli i denominador comú de la paraula ENTESA, "fet d'entendre's amb algú", mot del que es deriven paraules tan importants com entendre, enteniment o entès. La interpretació del resultats electorals del passat 27 de maig, 5 regidors del PSC, 5 regidors d'ERC i 1 de CIU, així com els reptes de futur en que es troba el poble de Flix, amb un seguit d'inversions en equipaments i infraestructures, i sobretot amb la propera licitació de les obres de descontaminació del residus de l'embassament, amb tots els interrogant a hores d'ara oberts, ha propiciat que el principal motiu pel que qualsevol veí o veïna s'hagi presentat als comicis electorals, s'hagi imposat. Em refereixo al concepte elemental de la política, el servei al poble. Esquerra i Socialistes compartirem l'alcaldia, i des de la diversitat d'opinions ens hem compromés a entendre'ns com a punt número ú del programa de govern. En hem compromés a sumar per multiplicar des de la diferència pel bé del poble de Flix... Avui el primer gran pas s'ha donat.

6 de juny del 2007

BOOKr DEL POBLAT IBER DELS CASTELLONS

He provat un nou sistema per veure les fotografies del poblat : Cliqueu Aquí

Observació: Problemes de blocatge a l'ordinador del programa que activa el BOOKr ha fet que elimini aquest book de fotos del poblat dels Castellons de Flix, fotos realitzades per J R Ferrús que intentaré reproduir per un altre sistema.

5 de juny del 2007

110 ANYS D'ERCROS A FLIX

El passat 2 de juny feu 110 anys de la constitució de la Sociedad Electroquímica de Flix SA. És un aniversari que no pot passar per alt. Els anys donen valor a les realitats, en el cas de la Fàbrica els seus anys d'història li confereixen el títol de la degana de les químiques. El capital social es dividí en vuit mil accions de valor nominal, a 500 pts (3 euros) cadascuna, de les quals les primeres 200 accions foren entregades a Chemische Fabrik Electron, que també en suscriuria 2800 més, mentre que Schuckert & Co (avui Siemens), se'n quedaria amb 2800. D'aquesta manera s'introduí la química al nostre país... Amb els anys s'introduiren la Hoechst a través de Minerva SA, la Basf, a través de Lluch i Cia, i la Bayer, mitjançant Matthis i Cia.
Curiosament 110 després, l'actual ERCROS, propietaria de la Fàbrica, també ha suscrit amb èxit una important ampliació de capital de 143,7 milions d'euros, al diari Avui d'avui el seu president Antoni Sabalza ha fet unes declaracions en que analitza l'ampliació de capital i la política industrial : Entre d'altres ...
  • El període 2007-2010 serà, doncs, un impàs en la política de creixement inorgànic de la companyia?
  • Estarem abocats en la implementació de pla de millora de l'eficiència, per tant tindria sentit deixar la política de compres per quan s'hagi acabat el pla. Però no podem quedar al marge de l'evolució del nostre sector, especialment a nivell europeu. Si veiem que hi ha oportunitats de compra d'actius que ens aportin valor i que siguin estratègics, per descomptat que no ens els deixarem escapar. No volem perdre oportunitats, que n'hi ha, en concret a Europa i fonamentalment a l'Europa de l'Est.
En el rerafons de l'entrevista una qüestió que ens podem fer des de Flix. Quina és la política industrial d'inversions que té previst per la Fàbrica de Flix, la fàbrica degana i símbol de la història d'Ercros?
Felicitats pels 110 anys!!!!

4 de juny del 2007

RADIO FLIX - VEU DE FLIX

Avui és un dia important, els mitjans de comunicació de Flix, agermanats al voltant de l'Organisme Autònom de Comunicació Local (OACL), han començat a treballar junts al modern i nou estatge del Casal Sant Jordi. La vella seu de Ràdio Flix situada provisionalment fa 25 anys a un dels pisos de la part superior de l'ajuntament vell, deixa enrera molts records i molta història. Moltes veus, molts equips directius, molts voluntarismes... El somni d'aquella editorial de la "Veu de Flix" nº 33 : "Considerem bastant oportuns els seus objectius fundacionals en presentar-se com una emissora catalana, popular, independent i cultural (...) En poques paraules, era necessària la creació de Radio Flix perquè cal informar, formar i culturitzar la gent en base a la seva realitat més immediata, en base al seu entorn més proper. Aquesta tasca és també la corresponent a la Veu de Flix, motiu pel qual creiem que s'ha d'establir una estreta i intensa cooperació entre aquests dos mitjans de comunicació que, d'arribar a produir-se, beneficiaria sens dubte a la col.lectivitat en general i a la flixanca en particular". 25 anys després els desitjos són a partir d'avui més que mai una realitat. Des d'aquí vull afegir-me a la felicitació de tots aquells que han fet possible 25 anys de "Radio Flix" i 28 anys de "Veu de Flix", i per la nova realitat a la gerent de l'OACL na Monsterrat Estela. Per molts anys!!!!

2 de juny del 2007

FLIX: APUNTS CARLINS


Maria de las Nieves de Braganza y de Borbon, dona del germà del pretendent carlí a la tercera guerra carlina Alfonso Carlos de Borbon y Austria-Este, escrigué unes memòries a la seva vellesa que són tota una joia de records i sentiments. Memòries que en el seu volum III escriu sobre els succesos que va viure de primera mà a Catalunya i al Maestrat l'any 1874, un retrat d'un territori i un paisatge molt nostre.
"A las 5 y media de la mañana del lunes 25 de Mayo (1874) partimos de la Granadella y nos dirigimos hacia el Ebro, nuestro Rubicón ... Poco mas o menos de las 10 y media llegamos al Ebro ¿Allà del otro lado nos esperaba el triumfo seguro! ... En la orilla opuesta el Clero, la Municipalidad y los habitantes de Flix ... Montamos a caballo i en el trayecto recibimos nuevas muestras de entusiasta efecto, de todas partes nos echaban flores, todas las casas estaban adornadas ... Nuestro alojamiento pertenecía de Don Damián de Oriol y Gordo ... Por la tarde Oriol nos llevó al jardín y allí hicimos un paseo en lancha por el Ebro ... bajaba la lancha con bastante rapidez llevándonos como un sueño en sus brazos, acompañandonos el canto de los ruiseñores ... En Flix comimos la primeras cerezas ... Cuando cuento el paso del rio digo: no puede describirse la impresión que tuvimos al atravesar el Ebro, para desembarcar en un país que es el Cielo"... Sense paraules!!!