14 de desembre de 2015

ESTRANGERS A LA RIBERA D'EBRE I NACIONALITAT PREDOMINANT.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha actualitzat recentment les dades de població i ens ofereix l'evolució de la població estrangera des del 2000. Dades d'interés per fer un retrat demogràfic de les comarques i el pobles de Catalunya. A partir de les mateixes he realitzat aquesta taula dels pobles de la Ribera d'Ebre tenint en compte les dades del darrer padró d'habitants (2014). Deixant l'anàlisis corresponent en relació al nombre d'habitants (22.925), el nombre d'estrangers (o "nous catalans") (3.383), el percentatge en relació al total de població (14,76 per cent) i la nacionalitat predominant a cada municipi.
Habitants
Estrangers
%
Països procedència (per ordre)
Ascó
1.654
122
7,38
MARROC, ROMANIA I LITUÀNIA
Benissanet
1.447
337
27,02
ROMANIA, MARROC I SENEGAL
Flix
3.795
429
11,3
REGNE UNIT, ROMANIA I MARROC
Garcia
559
65
11,63
REGNE UNIT, ROMANIA I PAÏSOS BAIXOS
Ginestar
819
151
18,44
REGNE UNIT, ROMANIA I MARROC
Miravet
774
93
20,71
MARROC, ROMANIA I PAQUISTAN/REGNE UNIT
Móra d'Ebre
5.578
808
14,49
MARROC, ROMANIA I REGNE UNIT
Móra la Nova
3.190
602
18,87
ROMANIA, MARROC I BULGÀRIA
Palma d'Ebre
371
31
8,36
REGNE UNIT, MARROC I ROMANIA
Rasquera
858
139
16,2
ROMANIA, REGNE UNIT I MOLDÀVIA
Riba-roja d'Ebre
1.195
109
9,12
REGNE UNIT, ALEMANYA I ROMANIA
Tivissa
1.760
232
13,18
REGNE UNIT, ROMANIA I MOLDÀVIA
Torre de l'Espanyol
676
144
21,3
MARROC I ROMANIA
Vinebre
449
93
20,71
MARROC I LITUÀNIA

Ribera d'Ebre    

22.925

3.383

14,76

MARROC, ROMANIA I REGNE UNIT

CATALUNYA

7.518.903

1.089.214

14.79

MARROC, ROMANIA I XINA

Així constatem que el municipi amb més nouvinguts és Benissanet (27,02 per cent) i el que menys Ascó (7,38 per cent).  Per nacionalitat predominant  el Regne Unit ho és a 6 municipis (Flix, Garcia, Ginestar, Palma d'Ebre, Riba-roja d'Ebre i Tivissa), el Marroc a 5 municipis (Ascó, Miravet, Móra d'Ebre, Torre de l'Espanyol i Vinebre), i Romania a 3 (Benissanet, Mora la Nova i Rasquera). A nivell comarcal l'ordre de procedència delS 3.383 nouvinguts (14,76 per cent) trobem en primer lloc a 888 persones del Marroc, 803 de Romania i 527 del Regne Unit.

Pel que respecta a Flix es constata que hi ha "nous catalans" (11,3 per cent) de 48 nacionalitats diferents. La població del Regne Unit és de 112, lluny dels 187 que hi havia l'any 2010. Per ordre de procedència en segon lloc trobem 92 romanesos, 54 marroquís, 41 paquistanís, 18 algerians, 16 moldaus, 14 equatorians, 10 colombians, 7 xinesos, 7 ucrainesos,6 senegalesos, 6 indús i 5 francesos.