15 de setembre de 2008

INICI DE CURS TAMBÉ AL SENAT

La data del 15 de setembre fixa l'inici del curs escolar i curiosament l'inici també del periode de sessions al Senat, aquesta tarda es reuneix la Comissió de Foment de la que sóc el portaveu i demà es reuneix la Cambra amb total normalitat. El grup de senadors de l'Entesa Catalana de Progrés té organitzat el seu programa de treball a la Cambra:

Dimarts, 16 de setembre (12.00 h.) : Reunió de coordinació del grup.

Dimarts (16.00 h.) i Dimecres (09.30 h.)

Preguntes orals

Joan Josep NUET
Joan SABATÉ


Interpel·lacions

- Del Grup Parlamentari Popular (PÉREZ LAPAZARÁN), sobre la valoració del Govern de la greu crisi que estan patint els sectors ramader i carni espanyols (BATLLE)

- Del Grup Parlamentari de CiU (CANDINI I PUIG), sobre la voluntat del Govern respecte a la modificació dels procediments de licitació de les obres públiques vinculades a determinades infraestructures (MUÑOZ)

- Del Grup Parlamentari Mixt (SAMPOL I MAS), sobre el resultat de l’actual sistema de finançament de les CCAA (BONET)

Mocions conseqüència d’Interpel·lació

- Del Grup Parlamentari Popular, que insta al Govern a l’adopció de determinades mesures per tal de facilitar l’accés a l’habitatge (ARQUÉ)
Possiblement aquest Moció es tramiti el dimarts al vespre

- Del Grup Parlamentari Entesa Catalana de Progrés, que insta al Govern a l’adopció de determinades mesures en relació amb el canvi climàtic (GUILLOT)

Mocions

- De tots els Grups Parlamentaris, que insta al Govern a la presentació d'un nou projecte integrat que englobaria la posada en valor de la qual fora la primera ciutat d'Amèrica, La Isabela (República Dominicana) i a la millora socioeconòmica i cultural dels seus habitants actuals (GUILLOT)

- Del Grup Parlamentari Popular, que insta al Govern a l’adopció de diverses mesures en relació amb el finançament local (ARQUÉ)

- Del Grup Parlamentari Popular, que insta al Govern que aprovi un pla integral de lluita contra el tràfic de dones, nenes i nens (BAIG)

- Del Grup Parlamentari Socialista, que insta al Govern a prioritzar l'execució de les mesures contemplades en el Pla Especial de l'Alt Guadiana dirigides a la recuperació del Parc Nacional de les Taules de Daimiel, a la província de Ciudad Real (BATLLE)

Proposta per al nomenament de deu Vocals del Consell General del Poder Judicial
VOTACIÓ DIMECRES PEL MATÍ NO ABANS DE LES 13.00 HORES