24 de maig de 2011

EL CADS, ARTUR MAS, EL SENAT I EL CEMENTIRI NUCLEAR


Aquesta tarda s’hi ha referit el senador republicà J M Esquerda a la interpel.lació que han fet al ministre  d’Indústria, Miquel Sebastián, sobre els criteris al voltant de la seguretat nuclear amb el nou context després del greu accident nuclear del Japó i a qui li ha demanat, entre d’altres, un pla de foment de l’economia productiva a totes les zones amb centrals nuclears..

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), presidit per Gabriel Ferrater,  ha emès un informe que trasllada al Govern de Catalunya els principals aspectes a tenir en compte en l'àmbit de l'energia nuclear:

 “ L'objectiu és iniciar una reflexió sobre la qüestió energètica en general, i sobre la nuclear en particular, davant l'impacte que el greu accident ocorregut a Fukushima (Japó) pugui tenir pels reptes energètics futurs del nostre país, atesa la importància de l'energia nuclear a Catalunya.”

Algunes de les propostes que s'han fet arribar al Govern català són: l'elaboració d'un estudi sobre les centrals nuclears catalanes, que inclogui els riscos sísmics, d'inundacions, i el risc d'actuacions voluntàries contra la seguretat de les centrals; l'anàlisi de la viabilitat i la suficiència dels plans d'emergència i d'evacuació de la població dels voltants de les centrals, en radis de fins 80 Km...

Per tal de no augmentar la concentració, ja excessiva, d’activitats nuclears a les comarques de l’Ebre i a Cofrents, i el risc que suposa concentrar en un mateix lloc una central nuclear operativa i un magatzem de residus, descartar que la ubicació definitiva del Magatzem Temporal de residus nuclears es faci prop d’aquestes centrals, contràriament als plans del Ministeri d’Indústria.”

Preveure i desenvolupar plans de substitució de les activitats nuclears a les Terres de l’Ebre per altres activitats econòmiques en previsió de la finalització de la vida de les centrals nuclears actuals.

Previsió de vida que el ministre Miguel Sebastián ha confirmat que és de  40 anys.