16 de maig de 2011

A FLIX, SÍ AL FUTUR !!


S'està repartint entre les llars de Flix una original revista amb el programa d'ERC de Flix per les eleccions municipals. Revista que compta amb una salutació de la nostre candidata Fina Carranza, i cinc apartats: Sí a la participació i al dret a decidir, Sí a la qualitat de vida, Sí a un territori cohesionat, Sí a l'estalvi a a la bona gestió i Sí a l'economia diversificada. Tanca la revista un retrat de totes les persones que formem la candidatura.