27 de maig del 2011

L'ALCALDE REPUBLICÀ JOAN TREIG LOZANO ( 1896-1945)Dirigent D’ERC i de la Unió de Rabassaires. Va nèixer  a Flix el 8 de febrer de 1896. Fill de Roc  i Francisca.  Consta que es dedicava al comerç d’olives a compte propi. Segons consta al padro d'habitants d'abril del 1936 va viure al carrer Església 23. Casat amb Ramona Joliva  i amb 2 fills i 3 filles.  
Fou un dels republicants més destacats el 14 d’abril del 1931celebrant l’adveniment de la República.  El 10 d’octubre del 1936, mesos després de l'inici de la Guerra Civil,  Joan Treig, com a representant de la Unió de Rabassaires, seria nomenat alcalde interí del Consell municipal de Flix, un Consell amb l’absència de representants de la CNT. Càrrec que ocuparia fins el febrer del 37 amb l’entrada dels anarquistes a l’ajuntament, essent l’alcalde Manuel Cugat Masot. A partir d’aleshores continuaria sent membre dels consistori flixanco fins l’abril del 38 amb la primera ocupació franquista del poble de Flix. 
Al final del conflicte s’exilià a França passant pel camp de concentració de refugiats de Bram, lloc proper de Castelnaudary, població on viuria al c. Planoulet 20. Morí  el 6 de gener de 1945. Anecdòticament  esmentar que a la "Causa General de Flix" de l'AHN és esmentat un sol cop com a dirigent d’ERC amb el cognom canviat per Trech. 


Les fotografies són de la seua filla Flora.