26 de novembre de 2013

"FULLS D'HISTÒRIA DE LA VILA DE TIVISSA" DE F. MÀRIUS BRU

El lliurament del XVIè premi d'assaig "Artur Bladé" a Adolf Brull pel treball titulat: "Un home bo, Lluís Brull" m'ha portat a rellegir un dels volums més importants, segurament el pioner de la història local de la Ribera d'Ebre. M'estic referint a l'obra de F. Màrius Bru i Borràs: "Fulls d'història de Tivissa i del seu territori antic", publicat per AYMA, S L, Editors . Tarragona 1955, 285 p.

A més de la quantitat i qualitat d'informació local i comarcal que ens ofereix ens els seus 46 capítols, hi ha aspectes que cal tenir en compte davant l'obra.

Inicialment crida l'atenció  per ser escrita en català l'any 1955, amb una aclariment  obligat a la segona pàgina davant les autoritats franquistes: "Amb les degudes llicències". Segurament, el fet que hi partipessin en la seva publicació membres de l'església i els prohoms d'aleshores de Tivissa facilità l'us de la llengua maleïda pel franquisme.

Un segon aspecte a tenir en compte és el fet que sigui una obra pòstuma revisada i addicionada, amb l'afegit de "postuma" per partida doble, per l'autor dels manuscrit i pel revisor de l'obra.  El mestre F. Màrius Bru ens deixà en morir l'any 1946 el manuscrit que anà a parar a les mans del  mossen de Tivissa Ermini Capsir, qui en veure la importància de l'obra no dubtà en publicar-la i oferir-li a l'estudiós Lluís Brull i Cedó.

Al Pòrtic de l'obra es recorda que Lluís Brull complí de sobres la seva tasca. També ens recorda que Màrius Bru havia deixat d'escriure el manuscrit l'any 1921, quedant incompletes algunes parts, les quals serien finalitzades pel mateix Lluís Brull, qui després d'anys de deciació a l'obra,  malauradament, com l'autor , tampoc va poder veure l'obra publicada ja que una greu malaltia li ocasionà la mort l'any 1954 mentres feia els darrers retocs. Avui l'obra és una petita joia de les llibreries de vell i un llibre clau per conèixer les nostres contrades, que amb els anys es convertiria en l'obra més citada pels estudiosos comarcals de la Ribera d'Ebre.

Nota: L'any 2010 l'obra fou reeditada per l'ajuntament de Tivissa amb una introducció de l'historiador reusenc Ezequiel Gort.