1 d’octubre de 2021

2 d'octubre, 50è aniversari de l'Institut de Flix.

Foto oficial de la inauguració  de l'Institut de Flix el 2 d'octubre de l'any 1971. Fotografia que trobem als dos mitjans de comunicació que se'n feren ressò, el Diario Español de Tarragona del 15 d'octubre i la revista local Antorcha del 23 d'octubre. Idèntica fotografia i idèntic text. Animado aspecto de la jornada inaugural al peu de la imatge, i la crònica d'aquesta diada tan especial:

Con gran ansiedad y espectación, esperamos la llegada del dia 2  de octubre, ello era debido a que aquel dia iba a ser inaugurado el nuevo edificio destinado a Enseñanza Media en nuestra localidad.

Inauguració a la que faltaren al darrer moment " el Sr. Gobernador, Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, Ilmo Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y los Inspectores Técnicos de Educación, por otra parte nuestro querido Obispo Iltrmo. y Revdmo. Dr. Carles Gordó". 

Una absència de totes les autoritats polítiques, sense ni un representant de segon nivell a tan important acte que és tot un misteri. El text oficial no concreta el motiu de tanta unanimitat en l'absència de les autoritats:

Quiso la mala fortuna que aquel dia  les surgiera a nuestras autoridades civiles un compromiso ineludible.

Afortunadament la presència del Bisbe de Tortosa Dr. Carles Gordó, qui dos anys abans havia estat el protagonista de la col·locació de la primera pedra, salvà els mobles a les nostres autoritats locals encapçalades per l'alcalde Francisco Barbero. Amb uns actes que començaren amb una missa a les 11 del matí concelebrada pel sr. Bisbe i cinc capellans. Després continua la crònica:

"Nos trasladamos al nuevo edificio. Causa una buena impresión a primera vista, cons sus formas modernas, su per fil airoso, aire y sol en abundancia..."

Instal·lacions beneïdes pel sr. Bisbe, qui donà pas a la primera lliçó del curs a càrrec del Director del CLA don Antonio Aulló.  Finalitzant l'acte la primera autoridad local don Francisco Barbero, quien con emocionadas palabras hizo una pequeña historia de la gestación del edificio... Aquell nou curs començà amb 184 alumnes matriculats.

Nou edifici del C.L.A. Ntra. Sra. del Remedio realitzat sota la direcció de l'arquitecte municipal José Garriga Pons, amb un projecte redactat per l'arquitecte Francisco de P. Adell, certificant el final d'obres el 20 de setembre d'aquell 1971.

La construcció del nou centre de Batxillerat va ser possible gràcies a la determinació de l'ajuntament d'aleshores, una subvenció estatal de 5.040.000 pessetes més un bestreta de 560.000 pessetes del Banco de Crédito de la Construcción, quantitats a les que s'hauria de sumar d'aportació d'1.000.000 de pessetes dels pressupostos municipals.