4 de juliol de 2020

50 anys d'Ensenyament públic de Secundària a Flix.

50 anys d'Ensenyament públic de Secundària a Flix:  Del Centre Municipal de Batxillerat i l'Escola Municipal de Formació Professional a L'Institut de Flix.

Centre Municipal d'Ensenyament Nuestra Señora del Remedio.
(1971-1985).

(Hereu del Colegio Libre Adoptado -CLA-  impartit al Casino des de l'any 1963 - amb dos directors G. Dorda i A. Aulló.)
Escola Municipal de Formació Professional.
(1975 - 1990)

(Hereva  de l'Escola d'Aprenents de la SEQF constituïda a l'interior de la Fàbrica l'any 1946.)
Directors/es
1971 - 1972 : Antonio Aulló Martínez
(1971, 2 d'octubre. S'inaugura el nou edifici municipal de batxillerat.)
1972 - 1977: Pedro Izquierdo Santos.
(1975. Comença el primer curs del nou BUP, alhora que es fa el curs 6 del vell Batxillerat.)

1977 - 1979: Rosa Garcia Galdeano

1979 - 1984: Miquel Bertran Roca.

1984 - 1990: Jaume Aresté Bagés        
 (1985-86, El Departament d'Ensenyament de la Generalitat és fa càrrec del Centre Municipal de Batxillerat i el nou centre es denominarà Institut de Batxillerat.)
1975 - 1982. Manuel Soler

1982 - 1985: Pere Muñoz Hernández.


1985 - 1988: Joan Ribera Sánchez.


1988 - 1990: Magda Clua Montaña
1990 /1991 : INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI (IES FLIX)

(La Generalitat es fa càrrec de l'Escola Municipal de Formació Professional  i l'unifica amb l'Institut de Batxillerat, constituint l'IES Flix.)

1990 - 1992: Jaume Aresté Bagés
1992 - 1996: Pere Muñoz Hernández
(1992, 15 d’octubre. El conseller d’Ensenyament Josep Laporte inaugura les obres d’ampliació que connectaran el centre de Batxillerat i el de la Formació Professional.)

(1994/95. Es comença a impartir la LOGSE amb el tercer d'ESO en lloc de 1r de BUP. Substituint la Llei General d'Educació de l'any 1970.)
1996 - 2004: Francesc Xavier Vega Castellví
(Gener 2004 és nomenat Director SSTT Ensenyament  -  El cap d'estudis Antonio Ortiz Montaner serà director en funcions fins finals de curs.)

(1996-97. Es comença a impartir el 1r de la ESO.)
2004 - 2020: Maria del Mar Carranza Pasarrius
(2006. La LOE substitueix la LOGSE.)

(2009/2010.  Es denomina  Institut de Flix.  Amb la nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC)  tots els IES canvien el seu nom per instituts.)

(Novembre 2019, l'Institut rep el certificat ISO 9001.)
(El curs 2020/21: Montse Guiu Rozas serà la nova directora) 
                                         (Elaboració pròpia a partir de la informació de la web de l'institut de Flix i la Veu de Flix)
 
Vista aèria del complex educatiu de l'Institut de Flix


1970: Fonaments de l'edifici de l'institut davant carrer les Escoles.