11 de desembre de 2008

FLIX: 12 DE DESEMBRE DEL 1933 I LA FAI

FA 75 ANYS
Comuniquen de Flix que la Guardia Civil, a les 20 hores d’ahir, descobrí una reunió clandestina d’elements vaguistes de la Fàbrica Electroquímica i pertanyents a la FAI. En presentar-se al local, la Guardia Civil ha estat rebuda a trets, fugint els extremistes cap a la muntanya, essent perseguits per les forces de la Guardia Civil, fent-se però escàpols. En retornar la força a la població fou rebuda per un altre grup a trets, canviant-se gran nombre de dispars. Durant el tiroteig caigué mort un anarquista, creient-se que es troben altres ferits…” (1)
A continuació la notícia donava compte del reforç de 15 parelles de Guàrdies Civils. Dos dies després es recordava que s’havien detingut 11 persones, que durant la fugida els faistes havien tallat les línies telefòniques. De l’anarquista (?) mort ( Sisco Ferrús de ca Violí) en el tiroteig, esmentar que segons totes les fonts consultades no tenia cap filiació sindical. El plenari de l’ajuntament del 22 de desembre en referència als actes del dia 12 deia:
El Sr. Alcalde dona compte a la Corporació municipal de la intentona revolucionaria que hi hagué en aquesta vila, el dia onze del corrent mes, promoguda per elements de la Federació Anarquista Ibèrica, havent-hi desgraciadament un mort i un ferit, però que, gràcies als esforços del sergent de la guàrdia civil, Joaquin Soto Montero, del 19è Terç i els Guàrdies de segona, Francesc Sánchez Esteban i Felix Garcia Pérez, els dos de la Comandància de Tarragona, que en la lluita posaren en greu perill llurs vides, no hi hagué a la població un dia de dol, evitant, ensems, calcunes vides que foren protegides amb exposició de les d’ells…” (2)

Els succesos s'haurien d'emmarcar dins de la situació conflictiva produida per la vaga a la Fàbrica que durava des del mes d'agost i per de la crida a la revolució social del 8 de desembre feta per la CNT, com una rèplica contra l'electoralisme i després de la victòria dels partits de centre i de dreta a les recents eleccions de novembre. Amb la consigna "frente a las urnas, la Revolución social" es produiren diversos aixecaments que comportaren una noranta morts i centenars de detinguts, entre ells el mateix Durruti.

(1) Diario de Tarragona. 13 de desembre de 1933.
(2) Arxiu Municipal de Flix. Llibre d’actes de l’any 1933, pag. 46-47.

2 comentaris:

Reyes ha dit...

Quin Durruti?

Reyes ha dit...

Osti, he tingut un lapsus havia llegit Durruti entre els 90 morts!