10 d’abril del 2010

10 D'ABRIL DE 1834: "ACCIÓ DE MAIALS"

10 d’abril de 1834 es produí a Maials el primer dels grans enfrontaments entre carlins i liberals de la primera Guerra Carlina. A aquest primer gran enfrontament se li donà el nom d' Acció de Maials, batalla on les Milícies Nacionals de Reus, Lleida, Flix i Falset trencaren el foc contra els carlistes de Carnicer i Cabrera. Les forces eren molt desequilibrades, els liberals comptaren amb uns 13.500 homes i els carlins només sumaren uns 3000 homes. Tot i la diferència i desequilibri, el cap dels carlins, Carnicer, va dubtar fins darrera hora , però animat per Cabrera va fer front a camp obert als liberals. Sobre les 3 de la tarda els liberals obriren foc. Carratalà, cap dels liberals, va decidir fer entrar en acció la cavalleria dirigida per Bretón. A les sis de la tarda l’acció estava decidida.

La victòria liberal de Maials desbaratà el projectes dels carlins. Hi hauria 300 morts i 600 presoners entre els carlins. L’endemà, 11 d’abril, es donà compte de com 1200 infants (80 cavalls), més 400 d’infanteria, més les companyies d’urbans de Falset, Porrera i Flix, prop de l’ermita de Sant Sebastià de Maials havien actuat contra els carlins, essent un desastre per aquests.
Per a més informació: A Pirala. Historia de la guerra civil y los partidos liberal y carlista. Volum I. 1856.