5 de desembre de 2010

FLIX, 1920: L'OBRERA I LA UNIÓN SOCIAL

Fa 90 anys, un 4 de desembre de 1920, es signà el contracte de compra de la finca de la Unió Social. Els venedors foren Miquel Ferrús, Rita Arnavat i el seu fill Miquel.

El preu de la compra fou de 40 mil PTA, a pagar en deu anys amb un interès del 5 per cent.

Prèviament el 30 de març s’havia constituït oficialment la Unión Social”, el president de la gestora fou Miquel Pardell Terré, al poc el substituiria ja com a president Alfons Guiu Corbella.

La Junta directiva de la societat estava presidida per Alfons Guiu Corbella, Delfí Rius Martí, César Mur Sabaté, Francesc Sanjuan Callizo, Marcel.lí Català Cervelló, Vicent Català Ballesté, Damià Suñé Pujol, Angel Carranza Solà, Francesc Estopa Navas, Joan Mur Pujol i el suís Hans Müller Gfeller com a Tresorer.

Inspirat pels principis del catolicisme social, agrupà les forces locals de dreta des de monàrquics fins republicans lerrouxistes.

Al poc temps arribaria als 200 associats. La finalitat de la societat era triple: instructiva, benèfica i recreativa. Els estatuts van ser redactats per: Damià Forcades Masot, Joan Forcades Masot, Delfí Rius Martí i Marcel.lí Català Cervelló.

Cal recordar que un any abans, el 7 de setembre de 1919 s’havia. constituït de la societat "Agrupación Obrera de Flix" després de fusionar-se la “Unión Obrera” i “l'Ateneo Obrero”.. El primer president fou Julio de la Iglesia, i la resta dels membre de la junta foren: Secundí Sabaté, Agustí Bagés, Manuel Sanchez, Joan Verdú, Hermenegild Grau, Francesc Estopà, Alfons Pujol, Jaume Rosich, Josep Alentorn i Joan Costa que feia de Bibliotecari.

Una entitat que el març d’aquest any 1920 comptava amb cinc-cents afiliats. Societat que decidí aquest mateix mes enviar un delegat –Ramon Mur- al Primer Congrés Provincial Anarco-sindicalista.

Aquest anys 1920 Flix aquest tenia 3.275 habitants. El republicà Antonio Bagés n' era l'alcalde i al mes de març seria substituït per Josep Mestres.