15 de desembre de 2014

20 ANYS D' "ALEMANYS A L'EBRE".

Fa 20 anys va sortir d'imprempta "Alemanys a l'Ebre. La colònia alemanya de Flix (1897-1994)", editat per Edicions el Mèdol dins la col·lecció el Fòrum, el dia 20 de desembre faria la primera presentació al Casino, un dels  símbols més emblemàtics de la seua presència a Flix, i el 19 de gener de 1995 es celebraria un acte similar al Col·legi Alemany de Barcelona. Les dues presentacions varen anar a càrrec de l'amic Xavier Vega al que s'hi afegirien a Flix Cristina Kurz en representació de la colònia alemanya i al Col·legi Alemany el periodista Andreas Stock

Vaig tenir el privilegi de comptar amb un magnífic pròleg  del recordat professor José Maria Valverde, gendre del Zivilingenieur Wilhelm Gefäll, vienès que arribà a Flix, deixant la Canadenca al començar la Primera Guerra Mundial per ser "súbdit de país enemic". Està distribuit en set capítols,  una cronologia i una breu relació biogràfica de cent cinquanta-quatre membres de la colònia estrangera, coneguda abans del 1936 com a barri internacional, la majoria alemanys. Al final hi ha precisament un resum del contingut en alemany traduit per Enno Schlechter.

Cap comentari: