17 de gener de 2017

FLIX, 1917.


1917.              
                 L'ajuntament de Flix estava format per: Alcalde, Miquel Pardell Ferré. Primer tinent d'alcalde, Joan Forcades Masot. Regidors: Mariano Ferrús Huguet, Josep Català Torres, Joaquim de Oriol Serrano, Carlos Mur Pujol, Josep Masot Bagés, Josep Guiu Corbella, Lluís Díez Bertomeu i Josep Borrás Teixidó.
             23 de gener. Amb el títol "La protección de l'obrero en la pràctica" ofereix una conferència del director de l'Electro-Química de Flix, Wilhelm Müller, a l'Ateneu de Barcelona  (1) . 

"Convisc des de fa molt de temps amb la classe treballadora, veig diariament les seves penalitats i puc pensar com ells i explicar-me les seves lluites socials quan anhelen el benestar que els ha de correspondre".
 


            17 d’abril. Es nomenat director de l'escola graduada de Flix, Enric Grau Fontseré. La resta de professors de nens eren: Coll, Garcia i Mon.    
             26 de juny. Interessant oferta de treball com a mestre a Flix  (2).
“Se ha dispuesto la creación de una plaza de maestro de sección para la escuela graduada de niños de Flix, con el sueldo anual de 1.000 pesetas; 166,66 para material de clase diurnas; 250 como gratificación para las clases de adultos y 62,50 pesetas con destino al material de las clases de adultos”.
            12 de juliol.  Escrit al bisbat demanant autorització per realitzar una missa de campanya del dia de Sant Jaume, festa patronal de la Colònia, on  li expressava el desig dels seus més significats veïns de voler beneir el nucli originari del Barri Internacional: 

“Mi amadísimo Prelado: He de significar a V. E. I. que los empleados en la fábrica Electro-Química de esta villa quieren que bendiga dos o tres calles y una plaza de un barrio obrero que han construido; y que se celebre con tal motivo Misa de campaña, o sea en el aire libre; y todo ha de tener lugar en el día de Santiago. (3)”                   
                25 de juliol. Nou nom de carrer amb connotacions catalanistes: “19 de juliol”. Així  ho recorda el diari La VANGUARDIA:  (4)       
"El dia 25 del corriente mes se celebró con gran entusiasmo en la barriada de la Sociedad Electroquímica de Flix la festividad de San Jaime, uno de cuyos números consistió en bautizar solemnemente sus calles en construcción y para perpetuar la memoria del fausto acontecimiento de la Asamblea de Parlamentarios catalanes, de común acuerdo con las autoridades locales se dió una de ellas el nombre de "19 de julio".
              
                  Arriba la primera linea telefònica.
             27 de desembre. Inauguracions del "Casino-Residència" i de l'edifici dels "Menjadors Obrers".

            


 (1) Butlletí de l'Ateneu Barcelonès Año I Número 9 - 1917
 (2) Diario de Tarragona. 26 de juny 1917.
 (3) Alaña, Josep. L'Església i Parròquia de l'Assumpció de Maria de Flix (2015).  p.427.
 (4) La Vanguardia, 31 de juliol de 1917

Cap comentari: