4 de gener de 2021

2021, efemèrides flixanques.

  • 1921S’instal·là una sucursal del “Banc de Reus”.
  • 1946 (75è aniversari), 16 de desembre. Constitució de la “Escuela de Aprendices” a l'interior de les instal·lacions de la Fàbrica.

        Construcció de la carretera Flix - Riba-roja d’Ebre (en realitat es reprengueren les obres amb un nou pressupost, 1.016.190,50 ptes.)


  •           1951 (70è aniversari), 18 de juliol. Inauguració del Pont.

 ".— El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, ostentando la representación del ministro de Obras Públicas, ha inaugurado en Flix        un puente sobre el Ebro, cuyas obras han ascendido a 2,500.000 pesetas. Asimismo, la primera autoridad de la provincia, visitó las obras del Mercado en construcción de la localidad”. (La Vanguardia. 24 de juliol 1951).

 

           Novembre: Entra en funcionament el nou Mercat Municipal.


  •  1971 (50è aniversari), 2 d’octubre. Inauguració del nou Institut Municipal, més conegut per Colegio Libre Adoptado (CLA) “Nuestra Señora del Remedio”.

  • 1996, 21 de gener. Una greu avaria en la planta del Cloroform vessà 6 tones de clor a l'exterior provocant un núvol tòxic sobre la població. S'activà el nivell màxim del Pla d'Emergència Exterior PLASEQTA.

             A les 2:18 hores de la matinada del diumenge dia 21, una fuita en una canonada de la planta de cloroform d’Erkimia provocà el vessament a l’exterior de 6 tones de clor líquid. El núvol tòxic originat com a conseqüència obligà a l’activació del nivell 3, el màxim previst en el Pla de Seguretat Exterior de les Químiques de Tarragona (PLASEQTA). El desplaçament del núvol cap el casc urbà a través dels túnels de navegació i d’entrada a la central de FECSA concentrà els seus efectes en el centre del poble (vora el Sindicat, el CAP i l’Ajuntament Vell).”(La VEU DE FLIX. Núm 192. Gener 1996)