23 de maig del 2023

ERC - Entesa per Flix : Resums programa electoral.


Resums del programa electoral d'ERC - Entesa per Flix per a les Eleccions Municipals del 28 de maig.

 #EleccionsMunicipals2023 

Programa que porten personalment membres de la candidatura a totes les cases del poble.  Amb actes sectorials a la seu electoral del carrer Major : 

Creiem en lo Flix sostenible  -  Creiem en lo Flix de i per les persones  -   Creiem en lo Flix d'urbanisme amable  -  Creiem en lo Flix del comerç i de la pagesia  -  Creiem en lo Flix industrial i emprenedor - Creiem en lo Flix de proximitat i governança republicana - Creiem en lo Flix educador - Creiem en lo Flix actiu i esportiu - Creiem en lo Flix de la cultura i l'oci - Creiem en lo Flix del patrimoni i la memòria democràtica...