26 de juny del 2023

Els primers mestres de Flix.

 

Sabieu que l'any 1857 s'aprovà la "Ley Moyano", primera llei educativa que declarava obligatòria l'ensenyament dels 6 fins els 9 anys, i gratuïta per als que no poguessin pagar l'escola. Despesa en ensenyament que en la pràctica dependria de la iniciativa dels ajuntaments o de la iniciativa privada, sobretot religiosa.  Llei d'educació que seria derogada el 1970 per "la Ley General de Educación", més coneguda per l'ensenyament de l'EGB, el BUP, el COU i la Formació Professional.

Sabieu que a Flix li va correspondre una escola unitària, i que els primers mestres de nen foren Agustí Adell (1840) , Domingo Agustí (1842) i Ramon Cabré Pagés (1845-1873),  i de nenes, Francisca Segarra (1858), Antonia López Girón (1859 - 1901), morta amb 82 anys mentres encara feia classes. 

Escola unitària, és a dir, un mestre pels nens i una mestra per les nenes, escola que es convertirà per als nens en Escola Graduada amb la inauguració de l'Escoles velles l'any 1916, fet que comportà tres mestres per als nens.

L'associació cultural la Cana està preparant una exposició dedicada precisament als primers mestres i als records escolars, amb un centre d'interés especial dedicat als mestres que van estar més anys dedicats a l'ensenyament públic de Flix i també directors de l'Escola Graduada: 

Enric Grau Fontseré (Reus, 1877- Barcelona, 1946). Mestre de Flix entre el 1897 i 1931.  Mestre de tots els nens entre el 1896 i 1916 i després primer director de l'Escola Graduada  entre el 1916 i el 1931.

Pau Gonzàlez Montagut (Llardecans, 1887 -  Flix, 1967). Estada com a mestre de Flix a partir de l'any 1923. Director de les escoles durant la República (1931-1937). Depurat i empresonat pel franquisme.

Josep Ardébol Mallat (Fuliola, 1897- Flix, 1971). Mestre a Flix des de l'any 1934 fins el 1966. (El curs 1922-23  havia estat a Flix com a mestre interí). Director de l'Escuela Nacional Mixta al moment de la jubilació el 1966.