26 de juny de 2023

Els primers mestres de Flix.

 

Sabieu que l'any 1857 s'aprovà la "Ley Moyano", primera llei educativa que declarava obligatòria l'ensenyament dels 6 fins els 9 anys, i gratuïta per als que no poguessin pagar l'escola. Despesa en ensenyament que en la pràctica dependria de la iniciativa dels ajuntaments o de la iniciativa privada, sobretot religiosa.  Llei d'educació que seria derogada el 1970 per "la Ley General de Educación", més coneguda per l'ensenyament de l'EGB, el BUP, el COU i la Formació Professional.

Sabieu que a Flix li va correspondre una escola unitària, i que els primers mestres de nen foren Agustí Adell (1840) , Domingo Agustí (1842) i Ramon Cabré Pagés (1845-1873),  i de nenes Francisca Segarra (1858), Antonia López Girón (1859 - 1901). Escola unitària, és a dir, un mestre pels nens i una mestra per les nenes, escola que es convertirà en Escola Graduada amb la inauguració de l'Escoles velles l'any 1916, fet que comportà quatre mestres per als nens i dues mestres per a les nenes.

L'associació cultural la Cana està preparant una exposició dedicada precisament als primers mestres i als records escolars, amb un centre d'interés especial dedicat als mestres que van estar més anys dedicats a l'ensenyament públic de Flix i també directors de l'Escola Graduada: 

Enric Grau Fontseré (Reus, 1877- Barcelona, 1946). Mestre de Flix entre el 1897 i 1931.  Mestre de tots els nens entre el 1896 i 1916 i després primer director de l'Escola Graduada  entre el 1916 i el 1931.

Pau Gonzàlez Montagut (Llardecans, 1887 -  Flix, 1967). Estada com a mestre de Flix a partir de l'any 1923. Director de les escoles durant la República (1931-1937). Depurat i empresonat pel franquisme.

Josep Ardébol Mallat (Fuliola, 1897- Flix, 1971). Mestre a Flix des de l'any 1934 fins el 1966. (El curs 1922-23  havia estat a Flix com a mestre interí). Director de l'Escuela Nacional Mixta al moment de la jubilació el 1966.