13 de febrer de 2011

FLIX, FELIP II, MADRID I LA CASA DE CAMPO

"Cedula L. De quinze de Diziembre de 1585 en que se donfirmò la instruccion de la Casa del Campo"... "EL REY. Por quanto por convenir assi a nuestro servicio, y a la buenaguarda, govierno, y conservacion de nuestro heredamiento de la Casa del Campo, que està cerca de la Villa de Madrid...", "Fecha en Flix à quinze de Diziembre de mil y quinientos y ochenta y cinco alos. YO EL REY.".

Sens dubte és un document curiós, que Felip II, és a dir, "YO EL REY", que el dia que va passar a Flix aquest 15 de desembre de 1585, signés aquesta cèdula reails donant les instruccions oportunes per al reconeixement de la Casa de Campo, un dels pulmons verds que té Madrid per lluitar contra la contaminació. Un document que ha localitzat a la xarxa l'amic Josep Antoni Martínez Tarragó, el recordat bloguero TANTOST. Un document històric per al poble de Madrid en el que el nom de Flix hi té quelcom a veure, encara que sigui circunstancialment. La visita de Felip II, que tenia 58 anys, la tenim ben documentada:

  • El 14 de desembre de 1585, procedent de Llardecans i direcció a Ascó, passà per Flix el rei Felip II. (Carmel Biarnés ens diu que a Ascó els moriscos trencarien  tota la vaixella utilitzada pel rei  i el seu seguici per la carn de porc que havien menjat i el vi que havien begut). 
  • El cronista Coock diu el següent:

            “Habiendo pasado las sierras y este mal camino, veinimos a pasar el Ebro por donde hay una llanura en la Ribera. Pasada la barca, pasamos asimismo la villa de Flix, donde esta noche aguardaban a su magestad.
              Es esta villa de la ciudad de Barcelona, cuyas armas están en todas las paredes y muros que lo manifiestan, tiene doscientos vecinos muy buenas casas, el campo fertil, del cual sacan sus moradores medianas riquezas
        La ciudad de Barcelona para hacer algún servició a su magestad, havia    enviado a cuarenta y ocho hombres a su costa, vestidos de paño verde desde los pies a la cabeza, para llevar doce sillas de mano aderezadas del mismo paño. En una de estas fue llevado su magestad de ellos a Flix” (1)
           Una altra versió de la crònica diu:
           “ El Rei reposà a Flix. El dissabte a catorze, i diumenge a quinze de desembre, com ja havia reposat, dilluns a setze tornà Sa Majestat al camí per no perdre temps i vingué amb bon temps a Ginestar, on estava aposentat per la tarda. L’Il.lustrissim duc de Cardona detingut a Móra amb la duquessa, va fer una gran salva en passar sa Majestat, i tenia totes les coses aparellades per rebre el rei si, per ventura, hagués volgut rebre a llur castell”. (2)


(1)GARCIA MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Tomo I, Anales del año ochenta y cinco (1585). COOK,E. Madrid, 1952. Pag.1376-1378
(2) BRU BORRAS, M. Fulls d’Història de Tivissa, p.188. 

1 comentari:

J.A. Martínez ha dit...

A la meua mare li haguès ensenyat l'escrit i a ella li dedico la petita troballa i tot allò, gran o petit, que li pugui dedicar.

Gràcies mama per deixar-me fer troballes.

Salut

JA