3 de gener de 2022

2022, efemèrides flixanques.

 

1822.

           Revolta reialista contra el regim constitucional. Aquesta revolta arruïnà el territori.  A Flix, en concret, destruí l’assut, fet que provocà una forta emigració. Es calcula que un el poble perdé un terç dels seus habitants. Recordar que l'any 1813 Flix  tenia uns 1.250 habitants.

1872.

           1 d’abril. Eleccions a diputats a corts i senadors, el partit carlí es presentà unit amb els republicans i alfonsins, el carlí Oriol de Flix seria elegit diputat pel districte de Gandesa. Bonaventura d’Oriol i Salvador amb 2039 vots seria escollit per poc temps a les Corts reials del rei Amadeu I de Savoia.

1897

        2 de juny. Constitució a Barcelona de la Sociedad Electro Química de Flix S.A. Accionista majoritari Chemiske Fabrik Elektron. Amb un capital nominal de quatre milions de pta. El primer President fou en Josep Mansana.

        20 de juny. Publicació de la constitució de la SEQF SA a la Gaceta de Madrid, nº 171.

            “Ante mí D. Juan Armengol y Piferrer, Abogado, Notario del Ilustre Colegio del territorio de Barcelona, con residencia en la capital, y los testigos que al final se nombrarán, comparecen los Sres. D. Carlos Pistor y Ferber, Ingeniero, vecino de Bitterfeld, Alemania; D. Alejandro Wacker y Morath, comerciante y fabricante, vecino de Nuremberg, Alemania, y D. Jorge Ahlemeyer y Floeck, Ingeniero, vecino de Madrid (…) crean y constituyen una Compañía mercantil anónima que habrá de regirse por los siguientes estatutos (...)".

1922

        La Unión Social” començà a projectar pel·lícules de cinema mut.

        19 d’agost. Segons informa "La Veu de Catalunya" a les Festes Majors per primera vegada es ballaren sardanes a Flix, "tocades mestrívolament"  per la banda local “la Lira” dirigida per Ramon Alabart.


          1947          

      16 de desembre.  Visita del ministre de Obras Públicas José Ma. Fernández-Ladreda "Procedente de Zaragoza visitó la central eléctrica y los embalses que comenzarán a llenarse el sábado dia 20, para suminstrar energía eléctrica a fines de este mes." (Informació del diari "Imperio: Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S.")

 1972

         La química Hoechst A G decidí el trasllat de les seves inversions de la Fàbrica de Flix al Camp de Tarragona. La S A Cros es farà amb la majoria de les accions de la SEQF.

         30 de juny. El cinema “Ebro fa la seva darrera projecció.