2 de maig del 2022

40 anys dels "Reculls històrics de Flix".

Temps era temps, ja han passat 40 anys de l'edició de Reculls històrics de Flix, segurament un dels primers llibres dedicats a conèixer la història de Flix. El vaig coordinar i dirigir com a professor de Formació Humanística de l'Escola Municipal de Formació Professional de Flix, essent un treball realitzat  durant el curs 1980/81 pel grup de dotze alumnes de la branca administrativa del 2n curs de 2n grau, 7 alumnes de Flix, i la resta d'Ascó, Riba-roja, Bovera, La Granadella i Bellaguarda (aleshores coneguda com La Pobla de la Granadella).

Treball editat per l'Escola Municipal de Formació Professional, imprès i relligat a l'obrador gràfic Fauquer, al carrer Dr Müller 13. Depósit Legal: T. 374 - 1982.  

A la presentació deixava ben clar que no era un llibre de text, tot i que anava dirigit a les escoles, intentava ser un llibre suggeridor, tenint en compte que la història de Flix no estava escrita, que es desconeixien moltes dades, el llibre es plantejava com a objectiu que contribuís a fer realitat l'interrogant de la recordada pedagoga Marta Mata: "El noi de poble, un cop coneix el seu poble i els encontorns, no en té ja prou d'estudi del medi, per poder llançar-se a l'estudi de les grans realitats i problemes del seu país i del món?".

El llibre té  130 pàgines distribuïdes en una sèrie cronològica de 6 apartats a més de la Presentació: Orígens, l'Esplendor medieval, Flix i la Ciutat de Barcelona, De la Nova Planta a la Renaixença, La primera meitat del segle XX i Els darrers 40 anys. Al final ofereix un recull de textos històrics, dades estadístiques i documentació fotogràfica. 

El recordat Carmel Biarnés d'Ascó escriuria un magnífic article dedicat al "Reculls històrics de Flix", titulat "Visió de Flix" a la Veu de Flix num. 33 del mes de maig de 1982. article on tornava a recordar amb motiu de la publicació la denominació afortunada: "Flix, l'HEREU DE L'EBRE".