12 de desembre del 2023

1918, alemanys de la colònia química de Flix.

 

    

·       ASSMAN, Caietan. (1890-1927). Nascut a Munic. L'any 1912 el trobem treballant a Sevilla per la constructora Luís Rank. L'any 1917 entrà a treballar a la Fàbrica com a capatàs  de la secció dels paletes. L'any 1920 tornaria a treballar amb la constructora Luís Rank fins el 1927, any de la seva mort a Cartagena. Casat amb Emilia Usach Ruana, de Benissanet, tingué dos filles. Carmen i Emilia. En enviudar, Emília va entrar de criada del tècnic Ernst Scheef. Una neta seva, filla d'Emilia,  viu a Baltimore.

·     


 
BENEDIX PEINE, Clara. (1899-1958). D'Hamburg, d'origen jueu. Casada el 1919 amb Wilhelm Müller,  director de la Colònia Fàbrica. Tingueren quatre fills: Guillermo, Margarita, Beatriz i Carlos. Amb importants coneixements d'art. Adherida a l'associació filantròpica i conservacionista "Amic de l'Art vell" de Barcelona, entitat presidida per Bosch Gimpera.  L'estiu de l'any 1930 afavorí la primera restauració de l'església romànica de la Palma d'Ebre, actuació que es realitzaria durant els anys 1932 i 1934, dirigida per César Martinell.

·      


BORN MAY, Wilhelm. Ingressà a la Colònia l'any 1916 procedent de la Canadenca de la que havia estat acomiadat per raons de nacionalitat. Enginyer en cap de la Fàbrica en substitució d''Ignació Marinel·lo. Mort l'any 1933 a Barcelona. Dos filles  Hanny i Hella, residents a Alemanya.

·       CHOROWER, Chuno. Jueu rus doctorat a Alemanya. L'any 1920 consta com a membre de la Colònia, casat amb Rosa Gruncholz. Emily, la futura muller d'E. Zenke, vingué com a senyora de companyia de la seva muller i família. De Flix es traslladaria a les Salinas de Torrevella (Alacant). Als arxius de Santiago Ramon y Cajal es conserva una carta manuscrita seva adreçada des de Flix el 1925.

·       CHRIST MÜLLER, Christian. ( 1869 -  ? ) Un dels primes alemanys en ingressar a la Fàbrica el 1899. Més conegut per "lo vell de Christ". Encarregat del clorur de cal (o cambres Bakman). Tingué cinc fills. Segons el padró de l'any 1936, estava casat amb Irene Rodon Alabart, de Reus, i amb ells hi vivien dos fills, Pepita i Francisco.  A finals dels quaranta, ja octogenari, fou el degà de la SEQF, el 29 d'agost de l'any 1949 se li oferí un homenatge.

·       CHRIST SCHÄR, Frederic.  Nascut el 1900. Casat amb Marta Cruelle Aguilá. Tres fills: Federico, Marta i Renato. De jove jugà futbol amb el Caspe. Fill de Christian. Casat a Flix. Membre de la junta local de la UGT.

·       DIETERLE - DELARUE, Paul. Enginyer, Doctor en químiques alemany. Refugiat  Catalunya en començar la Primera Guerra Mundial. El 1914 el trobem a la Universitat de Barcelona realitzant cursos sobre síntesis química.  Estada breu a la Colònia a partir de l'any 1918.

·      

GEFÄLL FEIL, Wilhelm. (1888-1959) Nascut a Viena. D'origen jueu. Enginyer. L'any 1913 entrà a treballar com a tècnic a la Canadenca. Casat amb Pilar Gorostegui Robles, filla del governador militar de Lleida. En començar la Primera Guerra Mundial, i per raons de la seva nacionalitat , deixà de treballar a la Canadenca i  ingressà a la Fàbrica de Flix.  Treballà el projecte de la presa hidroelèctrica de Flix i a les mines de Mequinensa . De Flix es traslladaria a Madrid on es feu càrrec de la direcció i gerència de La Sociedad Hispano-Alemana de Estudios. El 1922 seria director de Sanz Ibérica. Malgrat la curta estada a Flix sempre mantingué bones relacions amb la direcció i la colònia alemanya. Tingué deu fills. Mort a Madrid l'any 1959.

·       GRUNHOLZ, Idac. De nacionalitat russa. Doctor en químiques. Cunyat del Dr. Chorovert.  Estada a Flix fins el 1933. Col·leccionista d'antiguitats. Casat amb una noia alemanya durant la Guerra Civil, tingueren una filla.

·     

 HAAS GRUEHEBAUM, Fritz. (Frankfurt, 1886- Hollywood - Florida,1969). Nascut Frankfurt. Doctorat en zoologia, especialista en mol·lusc del Museu Senckenberg de Frankfurt. La Guerra del 1914 l'obligà a refugiar-se a la Colònia de Flix ja que es trobava investigant als Pirineus. Responsable de l'antic Casino. Després de cinc anys d'estada a Flix, seria conegut entre els veïns amb el sobrenom de "mata cucs". De la seva estada a Flix publicà el 1924: Contribució a la Malacofauna de la conca inferior del Ebre : Notes revisades i novetats en la malacofauna de la conca inferior del Ebre : Moluscos dels aluvions del Ebre, a Flix.  És un dels fundadors de la Societat Catalana de Malacologia. Estudis publicats per la Institució Catalana de Història Natural. L'any 1921 retornà al seu país on seria nomenat director de la revista Archiv für Molluskenkunde. L'any 1936 s'exilià al Brasil fugint dels nazis pel seu origen jueu. El 1938 fou nomenat conservador d'invertebrats del Field Museum of Natural History de Xicago.

·       KLEIN GUETSCHE, Otto. Nascut a Berlín el 1861. Doctor en Químiques i Biologia. Estada a la Colònia durant vint anys,  entre els anys 1916 i 1936. Conegut popularment pel sobrenom de "Petit". Duia l'estació meteorològica de la Fàbrica. Casat amb Inés Cardoso, de nacionalitat portuguesa.

·      

KLEINSCHMIDT REBBIG, Georg Maie. Nascut el 1887. Durant la Primer Guerra Mundial fou militar amb grau. Ingressà el 1918 a la Fàbrica provinent de la colònia alemanya del Camerun. Casat amb Marie Pouschel Ziegs (1883). No tingueren fills. Capatàs del taller mecànic. membre del partit nazi abans de la Guerra Civil i Cap provincial del partit nacionalsocialista alemany a partir del 1939. Jubilat el 1959 retornà a Alemanya.

  LATTMAN SCHLAPKOHL, Arnold.  Nat el 1887. Arribà a Flix l'any 1916 entrant a treballar al taller mecànic.  Primer visqué al poble. Casat amb Paula Jové Cervelló amb qui tingué dues filles: Magdalena (1925) i Ana (1927), residents a Flix.

·      

MÜLLER ICKEL, Wilhelm. (1878 - 1938). Nascut a Mainz, estudià Químiques a la Universitat de Giesen on es doctorà cum laude. Contractat per la SEQF a finals de l'any 1902 per treballar al laboratori. Director de la Fàbrica a partir de l'any 1907 fins l'any 1936.  Anomenat inicialment per la seva joventut com "lo  Doctoret". Casat amb Clara Benedix Peine, d'Hamburg i d'origen jueu, tingueren quatre fills: Guillermo, Margarita, Beatriz i Carlos.  Declarat Fill Adoptiu  de Flix l'any 1915.  Des del seu càrrec va fer continues ampliacions de les instal·lacions de la Fàbrica  i tot un seguit de millores tant al barri com al poble. El 1908 s'encarregà de l'enllumenat elèctric dels principals carrers del poble . El 1915 impulsà la construcció de les escoles publiques , el 1920 aportà el subministrament elèctric per al rec dels Castellons. També va promoure la xarxa de distribució d'aigua potable i la construcció de fonts públiques.  Mort sobtadament a Berlín el 28 de març de l'any 1938.

·      MÜLLER GFELLER, HANS. (1888-1959). Nascut a Rüti, cantó de Berna (Suïssa). Li deien "Miler" per diferenciar-lo del cognom del director Müller. Administratiu i cap del magatzem. Casat amb Enriqueta Suñé Piñol, tingueren dos fills: Fritz (1923) i Enriqueta (1925), residents a Suïssa i a Flix. Mort  i enterrat al cementiri de Flix l'any 1959. Estigué molt vinculat amb la vida local a través de La Unión Social, formant part de la primera Junta directiva (1920).

·      


SCHEEF LANG, Ersnt.
(1884-1932). De Unterfürkheim (Alemanya). Ingressà a la Colònia el 1910. Director de les oficines comercials. Considerat un treballador infatigable. Mort l'any 1932. Enterrat al cementiri Vell de Barcelona. Una filla, Ruth, casada amb el doctor Suñé de Flix. Consta un record per la seva vàlua al llibre d'acte de la Junta d'Accionistes de la Societat de l'any 1933. Té un carrer a la Colònia amb el seu nom.

·     SCHLEE HOLLSTEIN, Gustav. (1885-1976). Nascut a Bordeus. Per problemes de nacionalitat al començament de la Primera Guerra Mundial hagué d'exiliar-se de la seva ciutat natal. A Pamplona, casualment, conegué al doctor Ladewig  qui li parlà per primer cop de la fàbrica alemanya de Flix. Des de l'any 1916 fou el secretari del director W. Müller. Casat amb Júlia Pistor, filla de l'anterior director Carl Pistor. Tingueren dues filles: Olga (1929) i Edith (1924). Després de la Guerra Civil es traslladà a la seu central de Barcelona on seria nomenat el cap comercial de la SEQF. Mort el 1976 a Barcelona.

·     STEINER, Frederic. Austríac. Nascut el 1880. Arribà a Flix el 1904. Conegut al poble pel sobrenom de "l'Austríac". Casat amb Magda Hattasova (1870), de nacionalitat  txeca.  Ordenança. Després de la mort prematura del seu fill, emigrà a l'Argentina, país on tenia una filla, Magda (1911) casada amb un veí de Riba-roja, Josep Sabaté Busom. Recordat per la seva afició per la poesia .

·       ZENQUE STRASBURG, Ernst. (1981-1958). Nascut a Köslin (Polònia). Passà la seva infància i adolescència a Praga. Ingressà a l'Escola Naval d'Hamburg i obtingué el títol de pilot naval. Com a grumet donà la volta al món. Abans d'arribar a Flix, havia treballat com a pilot per la marina mercant britànica. Al començament de la Primera Guerra Mundial fou desembarcat per motius de la seva nacionalitat alemanya a Alacant, ciutat on conegué a una pensió el doctor Baldomero Ribera, amb qui es traslladà a la Colònia de Flix. Bon coneixedor de l'anglès i el xec. Es casà amb Emily Riemensperger, tingué dues filles: Lotte i Gerda. Primerament treballà de mecànic i després  esdevingué l'encarregat de la Residència -  Casino.

·       ZOOG RUDLINGER, Mathias (1878- 1952). Suís nascut a Grabs,  Cantó de Saint-Gall. L'any 1903, amb 25 anys,  el tenim residint a Flix gràcies noticia del seu bateig  catòlic previ a contreure matrimoni a Móra la Nova  amb la jove de Benissanet, Francisca Usach Ruana. Mecànic - projectista, a la Fàbrica treballà la Casa de Turbines. L'any 1924 es traslladà a Torrevella (Alacant) per treballar en un projecte de mecanització de les salines. Tingueren dos filles: Elisa i Josefina. Mort el 1952. Més conegut per la propietat que adquirí i treballà situada al Coll d'Aixaus, coneguda popularment pel "Mas de Soc".

matrixcultura2050: Un recorregut per l'antiga colònia de l'Electroquímica de Flix