29 de desembre de 2009

DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA DE L'ANY 2009

Ahir vàrem fer la darrera Sessió Plenària de l'any on l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament de Flix per a l'exercici de 2010 i de la plantilla orgànica centrà tot l'interés, i més per les característiques d'un pressupost per primer cop inferior a l'anterior, exactament un 3,7 per cent menys, concrétament 3.828.882, 28 euros.

La no pujada dels arbitris i taxes municipals, la retallada d'impostos claus com l'IAE, com a resultat de la crisi industrial de l'any que es a punt de finalitzar, en són les raons fonamentals.

Pressupost que curiosament contrasta amb l'expedient de modificació de crèdit del pressupost d'enguany, el cinquè concrètament, que situa el pressupost definitiu per enguany a 6.315.201,42 euros. Donant a entendre les variacions pressupostàries que la gestió municipal viu al llarg de l'any.

Unes variacions que de cara l'any 2010 es donarà en positiu derivat de les inversions previstes, com els 438 mil euros del Fons d'Inversió Local, que a hores d'ara no es poden fixar al pressupost o la subvenció de 500 mil euros que en acaba de confirmar la directora general del CIDEM pel desenvolupament d'infraestructures i iniciatives de promoció industrial, dues partides que figuraran en el primer expedient de modificació de crèdit del 2010.

A més al Ple d'ahir s'aprovà l'expedient de constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i el text refòs del Catàleg dels jaciments arqueològis de Flix. Donant compte a més de dues actuación a curts termini, llargament esperades, el concurs d'adjudicació del funcionament de la Residència de la Gent Gran "Les Escoles", concurs que finalitza el proper 19 de gener, i l'inici imminents de la primera fase de les obres de neteja dels residus de l'embassament, obres que se'ns concretarà el proper dia 12 de gener amb la reunió que mentindrem amb la Directora General d'Aigües, Marta Moren.