15 de març del 2023

Miscel·lània del CERE n. 32 dedicada a Rasquera


Ha sortit la MISCEL·LÀNIA DEL CERE que anualment edita el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), és la n. 32 i està dedicada a Rasquera, a la contraportada un històric fragment de Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna de l'any 1931.

Sumari
Josep -Sebastià Cid Català. Presentació. 5
Gerard Mercadé Pié. Presentació del número. 7

ARTICLES DEDICATS A LA RASQUERA
Ventura Castellvell Díez. Visitants de Cardó. Excursionistes i científics (1870-1931). 15
Josep Cañabate Fortunyo. La població de Rasquera als segles XVII i XVIII. Evolució i anàlisi demogràfica. 39
Joan Farnós Piñol i Gisela Farnós Pallarès. Els rasquerans i la muntanya: ressenya d'accions per a l'aprofitament de l'entorn. 49
Joan Farnós Pallarès. El Grup Cultural Rasquerà. 69
Ferran J. Lloret Sabaté, Xavier Sanjuan Samarra i Dolors Villas Miranda. Notes sobre Neotinea Conica i altres orquídies selectes del Pla del Burgar, Rasquera, Ribera d'Ebre. 81
Maria Montané Montané i Manel Aguilar Clufen. Xàquera, Creu de Santos: el sostre comarcal de la Ribera d'Ebre. 93

HISTÒRIA
Jordi Duran Suàrez. Joaquim Arbó i Jaume Martí, dos alcaldes cenetistes en els Fets de Maig de 1937. 107
David Tormo Benavent. Onze mestres riberencs del segle XIX. 123
Jordi González Garcia. El mestre Pau González Montagut: director de les escoles de Flix durant la República, depurat i empresonat pel franquisme. 139

LLENGUA I LITERATURA
Joan Marco Arroyo. "Amors" i "Desamors" de Maria Serres, la primera redactora d'El Llamp. 163

PATXETINS
Xavier Garcia Pujades. Joan Montamat: una pagesia a la Ribera d'Ebre. 185

HISTÒRIA NATURAL
Ismael Bentieb Mestre. Anàlisi cartogràfica de l'evolució hidromorfològica dels espais naturals fluvials protegits de la Ribera d'Ebre. Cartografia actualitzada i propostes de delimitació. 209

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Núria Descarrega Altadill. Les polítiques de suport al sector agroalimentari a la Ribera d'Ebre. 245
Innovació social digital i tecnologia 5G a l'entorn rural: CoEbreLab Ribera d'Ebre. 263

DOSSIER. BARONIA D'ENTENÇA
Joan Menchon Bes. Entre visigots i feudals. El Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat abans de la conquesta feudal (segles VIII-XII). 281
Josep Serrano Daura. Dels Castellvell als Entença. 299
Manuel Romero Tallafigo. La baronia que va ser del noble Guillem d'Entença (1174-1408). 315
Albert Martínez Elcacho. Seguint les petjades de l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou a la baronia d'Entença. 327
Josep Alanyà Roig. La guerra dels templers i els Entença a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. 345
Joan Abella Creus. L'explotació de l'argent pels comtes de Prades i barons d'Entença. Una empresa a cavall entre l'edat mitjana i el modernisme. 361

RECERCA JOVE
Clara Campo Borrell. Interpretació climàtica de 50 anys d'història meteorològica i fenològica a la Serra d'Almos. 385
Mireia Pelegrí Navarro. Un cop d'ull a la Ribera d'Ebre. 391