20 de febrer de 2007

DATES ELIMINACIÓ CONTAMINACIÓ DE L'EMBASSAMENT DE FLIX
La sisena reunió de l'anomenada Comisió de Seguiment de Flix reunida avui a l'ajuntament ha estat sens dubte una de les més importants de les realitzades fins ara. La Comissió presidida per Antonio Serrano, secretario General per al Territori i la Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient ha donat en primer lloc el vist i plau al projecte constructiu d'eliminació de la contaminació química de l'embassament, i en segon lloc ha fixat les dates que propiciaran que a finals d'any com a molt s'iniciin finalment els treballs de descontaminació. Treballs que s'allargaran com era d'esperar 42 mesos, fins mitjans de l'any 2011.
Han passat mesos des del 9 de setembre del 2004 en que es donà a conèixer l'estudi del CSIC en referència als nivells contaminants de l'embassament, han passat mesos des de la creació de la Comissió de Seguiment i la Comissió Tècnica. Reunions, contactes, denúncies, proves pilot, compareixences, debats... ha estat un procés sens dubte més llarg i complex del que es podia esperar. La necessitat d'extremar les mesures de seguretat per a minimitzar qualsevol risc de contaminació han produit el retard.
Malgrat el retard de gairebé mig any de les dates prefixades, des del poble de Flix hem de tenir en compte, com ja vaig dir el seu dia, que ens trobem davant la gran oportunitat de Flix. El nostre poble s'ha vist sacsejat per un greu problema mediambiental, segurament un dels més importants del nostre país. Des del respecte que ens poden donar totes les opinions i interpretacions, des del sentiment de viure en un poble que ha viscut més de cent anys de convivència a la indústria química, amb totes les avantatges i incovenients lògics d'un temps i d'una època, el nostre poble el dia de demà passarà a ser conegut arreu per un fet positiu, el lloc on s'haurà desenvolupat una de les actuacions de recuperació mediambiental més important i exemplar en tots els àmbits.