12 de juliol de 2007

GEORG MAIE KLEINSCHMIDTLa darrera entrada al bloc i els comentaris observats m'han dut a recordar la colònia alemanya durant la segona guerra mundial i especialment la seua relació amb el règim nazi. Cal recordar le simpaties i manifestacions de suport a les victòries alemanyes durant el conflicte. Precisament el responsable del partit nazi fou Georg Maie Kleinschmidt Rebbig. Nascut el 1887, casat dues vegades, la primera muller és enterrada a Flix, ingressà a la colònia el 1918, després d'haver estat durant la primera guerra mundial a la colònia alemanya del Camerún. Capatàs del taller mecànic. Refugiat a Alemanya entre el 1936-1939 retornà a Flix essent el membre més significat del partit nacionalsocialista de la colònia. Durant la segona guerra mundial al seu xalet situat a l'exterior de la colònia vessant "Punta del canó" es recordat com onejà sempre la bandera nazi amb la creu gamada, també es recordat per les seves participacions prop de la Falange local en els alliçonaments doctrinaris del jovent. L'any 1959, ja jubilat, retornà amb la seva segona muller Marie Pouchel a Alemanya, abans però se li va retre una recordada festa de comiat al Casino de Flix. Dos fotografies una amb el nostre personatge i la seva muller, i l'altra de part de la colònia alemanya-flixanca l'any 1941 amb motiu de la visita d'uns dirigents del partit nazi alemany, Kleinschmidt és el tercer per la dreta a primera fila.