5 de desembre de 2019

FLIX 1919


FLIX 1919:  Vaga  a la Fàbrica de 10 setmana per la jornada de les 8 hores, gairebé coincidint amb la gran vaga de la Canadenca. Antonio Bagés, Wilhelm Müller, Rafael Rueda, Trotzky, Rdo Federico Domingo, Antonio de Oriol y de Castellví, Mario Stoppani, Unión Obrera, Ateneo Obrero Flixense, Agrupación Obrera de Flix, carretera Flix - Ascó.

 15 de gener. Comença una vaga obrera a la Fàbrica. Segons telegrama tramés per l’alcaldia de Flix es donà per acabada el 22 de març. Els obrers aconseguiren la reducció de la jornada de 10 a 8 hores .
      "Se han declarado en huelga 400 obreros de la fábrica Electro-química de Flix..."    (1).                                                      

28 de gener. S’anuncia la detenció del dirigent obrer Rafael Rueda. Ho deia el Pais sota el títol “Como en la Rusia Zarista. En plena dictadura” (2)  No seria posat en llibertat fins l'1 de març. (3) 
“...Rueda ha sido detenido en Flix y, con un aparato de fuerzas ridículo, conducido a Barcelona a disposición del gobernador civil".
 1 de març. Surt a Flix la revista quinzenal "El Boletín de la Comarca. Defensor de los intereses populares. Hi ha constància de tres números. Els col·laboradors principals foren. Rafael Rueda López, Domingo Pena, Francisco Estopà, Amparo Alfonso, Esperanza Maya Leon i Agustí Bagés Ferrús.(4)  
 1 d’abril.   Un parent del dirigent comunista Trotzky resident a Flix és detingut a Barcelona.(5) 
            “Se  asegura  que  ha  sido  détenido  ún súbdito  ruso,  pariente  de  Trotzky,  que  hace  frecuentes  viajes  a  esta  ciudad,  desde un  pueblo,  de  la  provincia  de.  Tarragona, donde  reside  habitualmente. Este  pueblo es  Flix. “
   13 de març. Inauguració d’un camp de futbol amb la participació d'ex-jugadors dels Barça, Español i Nastic (6)  
14 d’abril. Mor a Flix, Antonio de Oriol y de Castellví, ex - alcalde i coronel carlí en la darrera guerra civil . Tenia 74 anys. Era vidu de Càndida Oriol Serrano i fill de Gil d’Oriol y Salvador i Manuela de Castellví Domènech. Tingué un fill, Manuel de Oriol i de Oriol, qui l’any següent es casaria amb Rita Ferrús Arnavat, filla de Miquel Ferrús Arnavat, comenciant d’oli. (7)   
30 d’abril. Conveni entre la Fàbrica i l’ajuntament pel qual el veïns de Flix gaudiran un servei de subministrament elèctric semi-gratuit, abonant 0,75 pta per kW, dels quals 30 cèntims serien per al municipi i 45 cèntims per a la Fàbrica.
24 de maig. Espectacular aterratge a Flix realitzat per un oficial aviador pertanyent a l’exèrcit italià que es dirigia a Madrid. Ho diu l’ABC, és un aeroplà italià que havia de ser regalat a l’Aviació Militar Española i que va aterrar a Flix, per culpa del mal temps, amb le pilot Mario Stoppani, molt famós a Italia per les seves epopeies aeries. (8)   culpa del mal temps, amb el pilot Stoppani, molt famós a Itàlia i al món per les seues epopeies aèries., (9)   
25 de juny:  Demostració religiosa dedicat al "Sagrado Corazón de Jesús" (10)        
“Solemnísimo  ha  resultado  el  triduo que  la  población  de  Flix  ha  dedicado  al Sagrado  Corazón  de  Jesús. Los  tres  días  del  triduo  ha  dirigido  la palabra  a los  fieles  el  Rdo.  D. Federico  Domingo.  El  pasado  domingo,  día  de  fiesta principal,  aparecieron  engalanados  todos los  balcones  de  la  población  y fueron  muchísimos  los  fieles  que  recibieron  el  Pan de  los  Angeles.  A  las  diez  hubo  oficio  solemne  cantándose  por  un  nutridísimo  coro de  voces  una  misa  polifónica  dirig:da  por dos  alemanes  de  la  fábrica  Electro-quimica"..
25 de juliol. S’acorda la fusió de “Unión Obrera” i “Ateneo Obrero Flixense”.
“Reglamento. Capítulo I. Objeto de la Asociación:
Art. 1º. Esta asociación tiene por objeto mejorar las condiciones morales y materiales de sus asociados y proporcionarles la instrucción y cultura necesarias para el cumplimiento de sus fines sociales.
Art. 3º. Para el logro de las condiciones expresadas en el artículo 1º, la Sociedad, cuando lo crea conveniente establecerá cooperativa, escuelas, socorros mutuos, café y cuantas obras culturales y recreativas crea necesarias para mejorar las condiciones morales y materiales de vida de sus asociados” (11)      
7 de setembre. Constitució de la societat "Agrupación Obrera de Flix" després de fusionar-se la “Unión Obrera” i “l'Ateneo Obrero”. Signen l’acord de fusió Julio de la Iglesia i Jaime Garciapons per la “Unión Obrera”, i Secundino Sabaté i Manuel Sánchez per part de l’”Ateneo Obrero”. El primer president és Julio de la Iglesia, i la resta dels membre de la junta: Secundino Sabaté, Agustín Bagés, Manuel Sanchez, Juan Verdú, Hermenegildo Grau, Francisco Estopà, Alfonso Pujol, Jaime Rosich, José Alentorn i Juan Costa que feia de bibliotecari.

9 d'octubre. Per Real Ordre es disposa l'execució de les obres de la carretera entre Ascó i Flix amb un pressupost de 247.302,81 ptas.


   (1)Las Circunstancias. Organo de los diarios republicanos españoles. 10-1-1919.

   (2)El País. 28 de gener 1919.

   (3)"El Ideal. Órgano de las Juventudes Republicanas Revolucionarias de los distritos de Tortosa y Roquetas", 1 de març´de 1919 

   (4)El Boletín de la Comarca. Defensor de los intereses populares. N.2. Signava l’article Amparo Alfonso.

   (5)El Restaurador - 01/04/1919

   (6) "Madrid-Sport", 13 de març de 1919. Segons F R Visa “El camp de futbol que s'esmenta cal pensar que era el "Camp dels codonyers" que es trobava una mica més amunt del Casino.”

   (7)El Restaurador - 22/04/1919


   (9)El Restaurador - 23/05/1919

   (10)El Restaurador - 25/06/1919


   (11) Arxiu Històric de Tarragona. Fons: Govern Civil. Serie: Expedients d’Associacions. Signatura: 408.

Cap comentari: