8 de gener del 2023

Relació de fosses de la Guerra Civil al terme municipal de Flix.

 

La Direcció General de Memòria Democràtica ha actualitzat  i modernitzat la web del Banc de la Memòria amb el nou mapa de fosses de la Guerra Civil amb 216 registres nous. Hi ha documentades 887 fosses a Catalunya,  de les quals 508 estan confirmades i 379 figuren com a probables. 13 de les quals es troben al terme municipal de Flix, 8 confirmades i 5 probables.

1. Marrada

·       Categoria: Probable

·       Descripció: Fossa situada damunt d’un voral de la carretera de Flix a Bovera-Palma d’Ebre. Segons l’informant, en aquest indret s’hi varen inhumar dos soldats republicans.

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: 2

2. Cementiri de Flix. Repressió a la reraguarda

·       Categoria: Probable

·       Descripció: Al cementiri de Flix hi ha inhumades 9 civils que van ser víctimes de la repressió de la rereguarda. Es desconeix exactament el lloc o llocs del cementiri on van ser inhumats. 

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Municipi: Flix, Ribera d'Ebre

·       Tipus de fossa: Civil

·       Nombre d'inhumats: 9

3. Estació de Flix

·       Categoria: Confirmada

·       Descripció: La fossa està situada a la proximitat de l'estació del ferrocarril de Flix, a l’espai situat entre aquesta i el talús de la carretera Flix – Riba-roja d’Ebre.
Durant unes obres de manteniment de les infraestructures de la línia fèrria, van aparèixer uns cadàvers sota el mur de contenció de la carretera que es dirigeix a Riba-roja d'Ebre i les vies, molt possiblement de ferits que moriren en el punt sanitari que es va situar a l'interior del túnel.
Per tant, va ser parcialment exhumada. 

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Parcial

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: Indeterminat

4. Aumaec

·       Categoria: Probable

·       Descripció: Fossa situada en un antic niu de metralladores de la línia fortificada republicana que defensava la riba esquerra de l’Ebre, davant del Meandre de Flix, al davall del camí de Vingalis. Segons l’esmentat informant, en aquest niu de metralladores, l'any 1948-1949, ell mateix hi va acabar d’enterrar el cadàver d’un soldat republicà que hi restava semienterrat.

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: 1

5. Terme municipal de Flix. Civils

·       Categoria: Confirmada

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Civil

·       Nombre d'inhumats: 9

6. Cementiri de Flix. Víctimes de bombardeig.

·       Categoria: Confirmada

·       Descripció:  Als llibres de registres de defuncions hi ha anotada la inhumació al cementiri de dos civils que van morir en el bombardeig del 23 de febrer de 1937. Es desconeix el lloc exacte de la inhumació.

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Civil

·       Nombre d'inhumats: 2

7. Punta Faro - Comadevaques

·       Categoria: Probable

·       Descripció: Fossa situada en aquesta elevació estratègica que domina un traçat de la carretera Flix – La Palma d’Ebre. Segons l’informant, en aquest indret s’hi varen inhumar entre 10 i 15 combatents republicans que hi varen morir en els combats del 30 de desembre de 1938, durant la ofensiva final franquista contra Catalunya, malgrat no coneix el lloc exacte. 

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: 15

8. Valldefons

·       Categoria: Confirmada

·       Descripció: L'any 2011, un veí de Flix va fer entrega de les restes òssies d'un soldat que havia recollit en el Polígon 2/Parcel.la 62 de la zona de Valldefons al terme municipal de Flix. Informa que va recollir les restes com a conseqüència de l’actuació d'espoliadors amb detectors de metalls, que un cop localitzades les restes humanes van prendre’n els objectes de valor (...) L'estudi antropològic va determinar que es tractava d'un sol individu masculí amb una edat estimada entre els 20 i els 25 anys i, aproximadament, de 158 cm d'alçada.

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Desapareguda

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: 1

9. Ermita del Remei

·       Categoria: Confirmada

·       Descripció: Fossa situada en uns bancals a les proximitats de l’ermita del Remei.  Segons l'informant, en dos bancals s’hi varen inhumar un nombre elevat de cadàvers de soldats republicans, que moriren a l’hospital de campanya ubicat en aquesta ermita.

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: Indeterminat

10. Cementiri de Flix. Soldats morts a l'hospital militar.

·       Categoria: Confirmada

·       Descripció: El setembre de 1968 durant les obres d'ampliació de l'estació es va localitzar una fossa de soldats republicans entre l'estació i el túnel del ferrocarril. Aquest fet fa pensar que molt probablement estaria relacionada amb un hospital de campanya que s'hagués instal·lat a l'interior del túnel.
Les restes van ser traslladades a un punt indeterminat del cementiri de Flix sense que hi hagi constància del nombre de cossos ni de la seva identificació. 

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: indeterminat

11. Punta Qüerna (Flix)

·       Categoria: Probable

·       Descripció: Segons l'informant (veí de La Palma d’Ebre), en aquesta elevació s’hi va produir forta resistència de forces republicanes que segons documentació podem saber que es va produir al llarg de la jornada del 30 de desembre de 1938. L'informant assegura que el seu pare, conjuntament amb altres veïns de la localitat foren forçats a enterrar un conjunt de 14 soldats republicans que s’havien oposat a l’avenç de la 12 Divisió franquista, essent executats un cop fets presoners en ésser encerclada la posició, com a càstig a la dura resistència realitzada.

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Municipi: Flix, Ribera d'Ebre

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: 14

12. Vingalis

·       Categoria: Confirmada

·       Descripció: Fossa situada en la finca propietat de l’informant, situada a tocar del camí de Vingalis. Segons l’informant, en aquest indret, ell mateix va enterrar al costat d’un ametller jove, un crani d’un soldat procedent de la zona de Corbera d’Ebre.

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: 1

13. Terme municipal de Flix. Soldats republicans

·       Categoria: Confirmada

·       Descripció: Als llibres del registre defuncions hi troben inscrit, fora de termini, 42 soldats republicans que van morir, probablement, a causa dels combats que es produïren a la zona. S'indica com a lloc d'inhumació el camp de batalla fet que indica la desconeixença del lloc on van ser inhumats i, pel general, la causa de la mort també és genèrica establint-se com a aturada cardíaca conseqüència de les ferides. 

·       Tipus de jaciment: Fossa

·       Conservació: Es desconeix

·       Tipus de fossa: Soldat republicà

·       Nombre d'inhumats: 42

                                    Font: Banc de la Memòria Democràtica

                                    https://banc.memoria.gencat.cat/ca/results/mapa fosses